เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
4201 โรงเรียนลาซาลจันทบุรรี (มารดาพิทักษ์) ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4202 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4203 โรงเรียนศรีจันทร์การบริบาล ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 086-3777163 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4204 โรงเรียนบางกะจะ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4205 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4206 โรงเรียนวัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4207 โรงเรียนวัดโยธานิมิต ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4208 โรงเรียนวัดสิงห์ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4209 โรงเรียนบ้านชำโสม ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4210 โรงเรียนวัดแสลง ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4211 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4212 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4213 โรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4214 โรงเรียนวัดดอนตาล ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4215 โรงเรียนวัดโป่งแรด ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4216 โรงเรียนวัดพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (039) 354537 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4217 โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4218 โรงเรียนศรีฤทัย ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4219 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4220 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4221 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4222 โรงเรียนบ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4223 โรงเรียนมิตรภาพ 20 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4224 โรงเรียนวัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4225 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 039424051 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4226 โรงเรียนวัดเกวียนหัก ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4227 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(ประจงวิทยาคาร) ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4228 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 039426035 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4229 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4230 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4231 โรงเรียนวัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4232 โรงเรียนวัดบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4233 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4234 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 0 3944 2624 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4235 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4236 โรงเรียนบ้านช้างข้าม ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4237 โรงเรียนวัดซึ้งบน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4238 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4239 โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4240 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4241 โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4242 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4243 โรงเรียนวัดตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4244 โรงเรียนวัดสะตอน้อย ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4245 โรงเรียนบ้านเขาทอง ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4246 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22150 0 9545 4563 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4247 โรงเรียนบ้านโชคดี ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22150 0-3948-0030 หรือ 08-1597-7887 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4248 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 039431158 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4249 โรงเรียนยอแซฟวิทยา ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4250 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4251 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4252 โรงเรียนบ้านคลองกะพง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4253 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4254 โรงเรียนบ้านมาบโอน ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4255 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 039-325161 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4256 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4257 โรงเรียนวัดสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 (039) 431786 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4258 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 039-395260 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4259 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4260 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4261 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4262 โรงเรียนสุดแสงวิทยา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4263 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 039-480355 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4264 โรงเรียนบ้านไร่เก่า ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4265 โรงเรียนวัดท่าศาลา ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4266 โรงเรียนวัดรำพัน ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4267 โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 (039) 310193 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4268 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4269 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4270 โรงเรียนวัดแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4271 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4272 โรงเรียนวัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4273 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4274 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4275 โรงเรียนบ้านอัมพวา ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4276 โรงเรียนวัดคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4277 โรงเรียนวัดหมูดุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4278 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4279 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4280 โรงเรียนบ้านตาเลียว ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4281 โรงเรียนบ้านท่าปก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4282 โรงเรียนบ้านแพร่งหน้าผาล่าง ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4283 โรงเรียนบ้านวังปลา ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4284 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4285 โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 039-326986 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4286 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4287 โรงเรียนบ้านดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4288 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4289 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4290 โรงเรียนวัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4291 โรงเรียนวัดพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4292 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4293 โรงเรียนบ้านเขาหอม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4294 โรงเรียนบ้านคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4295 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4296 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 0-3938-7292 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4297 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4298 โรงเรียนบ้านใหม่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 039-480013 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4299 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4300 โรงเรียนบ้านคลองคต ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4301 โรงเรียนบ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4302 โรงเรียนบ้านจางวาง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 039-447990 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4303 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4304 โรงเรียนบ้านแปลง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4305 โรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4306 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4307 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4308 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4309 โรงเรียนบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4310 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4311 โรงเรียนบ้านป่าวิไล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4312 โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 039-480021 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4313 โรงเรียนวัดผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4314 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4315 โรงเรียนบ้านมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 0-3938-9085 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4316 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4317 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ประภาวิทย์ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4318 โรงเรียนวัดน้ำรัก ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4319 โรงเรียนบ้านทัพนคร ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 0-3948-0007 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4320 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4321 โรงเรียนบ้านหนองสลุด ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4322 โรงเรียนวัดโป่ง ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4323 โรงเรียนวัดมะทาย ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4324 โรงเรียนวัดขนุน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4325 โรงเรียนบ้านวังตัก ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4326 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4327 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4328 โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4329 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4330 โรงเรียนวัดท่าเขา ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4331 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 039399226 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4332 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4333 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4334 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4335 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 0 - 3939 - 9244 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4336 โรงเรียนบ้านอีมุย ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 039 480 059 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4337 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4338 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4339 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4340 โรงเรียนพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4341 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4342 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4343 โรงเรียนวัดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4344 โรงเรียนโฆวินทะ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4345 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4346 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039364447 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4347 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3938-5087 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4348 โรงเรียนปะตงวิทยา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039-381318 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4349 โรงเรียนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039497041 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4350 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 29/235 Next »

>>