เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35219 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
4201 โรงเรียนวัดสิงห์ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4202 โรงเรียนบ้านชำโสม ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4203 โรงเรียนวัดแสลง ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4204 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4205 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4206 โรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4207 โรงเรียนวัดดอนตาล ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4208 โรงเรียนวัดโป่งแรด ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4209 โรงเรียนวัดพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (039) 354537 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4210 โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4211 โรงเรียนศรีฤทัย ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4212 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4213 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4214 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4215 โรงเรียนบ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4216 โรงเรียนมิตรภาพ 20 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4217 โรงเรียนวัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4218 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 039424051 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4219 โรงเรียนวัดเกวียนหัก ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4220 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(ประจงวิทยาคาร) ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4221 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 039426035 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4222 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4223 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4224 โรงเรียนวัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4225 โรงเรียนวัดบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4226 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4227 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 0 3944 2624 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4228 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4229 โรงเรียนบ้านช้างข้าม ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4230 โรงเรียนวัดซึ้งบน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4231 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4232 โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4233 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4234 โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4235 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4236 โรงเรียนวัดตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4237 โรงเรียนวัดสะตอน้อย ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4238 โรงเรียนบ้านเขาทอง ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4239 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22150 0 9545 4563 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4240 โรงเรียนบ้านโชคดี ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22150 0-3948-0030 หรือ 08-1597-7887 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4241 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 039431158 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4242 โรงเรียนยอแซฟวิทยา ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4243 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4244 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4245 โรงเรียนบ้านคลองกะพง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4246 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4247 โรงเรียนบ้านมาบโอน ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4248 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 039-325161 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4249 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4250 โรงเรียนวัดสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 (039) 431786 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4251 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 039-395260 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4252 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4253 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4254 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4255 โรงเรียนสุดแสงวิทยา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4256 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 039-480355 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4257 โรงเรียนบ้านไร่เก่า ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4258 โรงเรียนวัดท่าศาลา ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4259 โรงเรียนวัดรำพัน ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4260 โรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 (039) 310193 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4261 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4262 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4263 โรงเรียนวัดแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4264 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4265 โรงเรียนวัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4266 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4267 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4268 โรงเรียนบ้านอัมพวา ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4269 โรงเรียนวัดคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4270 โรงเรียนวัดหมูดุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4271 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4272 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4273 โรงเรียนบ้านตาเลียว ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4274 โรงเรียนบ้านท่าปก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4275 โรงเรียนบ้านแพร่งหน้าผาล่าง ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4276 โรงเรียนบ้านวังปลา ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4277 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4278 โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 039-326986 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4279 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4280 โรงเรียนบ้านดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4281 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4282 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4283 โรงเรียนวัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4284 โรงเรียนวัดพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4285 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4286 โรงเรียนบ้านเขาหอม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4287 โรงเรียนบ้านคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4288 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4289 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 0-3938-7292 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4290 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4291 โรงเรียนบ้านใหม่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 039-480013 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4292 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4293 โรงเรียนบ้านคลองคต ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4294 โรงเรียนบ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4295 โรงเรียนบ้านจางวาง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 039-447990 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4296 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4297 โรงเรียนบ้านแปลง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4298 โรงเรียนบ้านโพธิ์ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4299 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4300 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4301 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4302 โรงเรียนบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4303 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4304 โรงเรียนบ้านป่าวิไล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4305 โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 039-480021 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4306 โรงเรียนวัดผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4307 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4308 โรงเรียนบ้านมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 0-3938-9085 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4309 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4310 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ประภาวิทย์ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4311 โรงเรียนวัดน้ำรัก ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4312 โรงเรียนบ้านทัพนคร ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 0-3948-0007 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4313 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4314 โรงเรียนบ้านหนองสลุด ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4315 โรงเรียนวัดโป่ง ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4316 โรงเรียนวัดมะทาย ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4317 โรงเรียนวัดขนุน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4318 โรงเรียนบ้านวังตัก ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4319 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4320 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4321 โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4322 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4323 โรงเรียนวัดท่าเขา ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4324 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 039399226 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4325 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4326 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4327 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4328 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 0 - 3939 - 9244 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4329 โรงเรียนบ้านอีมุย ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 039 480 059 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4330 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4331 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4332 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4333 โรงเรียนพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4334 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4335 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4336 โรงเรียนวัดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4337 โรงเรียนโฆวินทะ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4338 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4339 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039364447 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4340 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3938-5087 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4341 โรงเรียนปะตงวิทยา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039-381318 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4342 โรงเรียนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3949-7041 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4343 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4344 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4345 โรงเรียนหนองมะค่า ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4346 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 039-497546 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 17
4347 โรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4348 โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4349 โรงเรียนบ้านทรายทอง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
4350 โรงเรียนบ้านทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3939-3073 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 29/235 Next »

>>