เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35219 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
4051 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4052 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4053 โรงเรียนวัดคลองปูน ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4054 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4055 โรงเรียนวัดเนินยาง ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4056 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170 0-386-69383 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 18
4057 โรงเรียนวัดเกาะลอย ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4058 โรงเรียนวัดท่ากง ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4059 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4060 โรงเรียนวัดพังราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4061 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4062 โรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม (สาขา) ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4063 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4064 โรงเรียนวัดคงคาวราราม ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4065 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4066 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4067 โรงเรียนบ้านสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4068 โรงเรียนสายสัมพันธ์ อ.แกลง จ.ระยอง 21170 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4069 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4070 โรงเรียนบ้านชุมนุมใน ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4071 โรงเรียนบ้านชงโค ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4072 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4073 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4074 โรงเรียนเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 038-010064 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4075 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4076 โรงเรียนบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 (038) 666563 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4077 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4078 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4079 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4080 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4081 โรงเรียนวัดป่ายุบ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4082 โรงเรียนบ้านเขาตลาด ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4083 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4084 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4085 โรงเรียนวัดบ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 (038) 642687 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4086 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4087 โรงเรียนเวชประสิทธิ์วิทยา ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4088 โรงเรียนบ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4089 โรงเรียนบ้านตีนเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4090 โรงเรียนบ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 0-3889-2277 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4091 โรงเรียนบ้านหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4092 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4093 โรงเรียนวัดไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4094 โรงเรียนวัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4095 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 (038) 873903 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4096 โรงเรียนวัดเกาะ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4097 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4098 โรงเรียนวัดตาขัน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4099 โรงเรียนวัดบ้านเก่า ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4100 โรงเรียนวัดหนองตะแบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4101 โรงเรียนบ้านเขาหวาย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4102 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4103 โรงเรียนบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 0-3864-2232 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4104 โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4105 โรงเรียนวัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 0-3899-7662 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4106 โรงเรียนวัดหวายกรอง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4107 โรงเรียนบ้านคลองขนุน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4108 โรงเรียนบ้านท่าเสา ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 0-3801-0056, 0-3803-3040 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4109 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4110 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 038033243 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4111 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4112 โรงเรียนวัดปทุมาวาส ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 (038) 961070 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4113 โรงเรียนวัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4114 โรงเรียนบ้านเขาลอย ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4115 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4116 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 (038) 960274 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4117 โรงเรียนวัดห้วงหิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4118 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038659071 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4119 โรงเรียนบ้านปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4120 โรงเรียนมัธยมพิริยวิทยา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4121 โรงเรียนอรวินวิทยา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4122 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4123 โรงเรียนบ้านคลองกรำ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4124 โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4125 โรงเรียนบ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4126 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4127 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4128 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4129 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4130 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4131 โรงเรียนบ้านวังประดู่ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4132 โรงเรียนบ้านหนองมะปริง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4133 โรงเรียนบ้านมาบเตย ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4134 โรงเรียนบ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0-3801-0012 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4135 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 (038) 891449 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4136 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4137 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4138 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4139 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4140 โรงเรียนบ้านหนองไร่ ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4141 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4142 โรงเรียนบ้านน้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4143 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4144 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4145 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4146 โรงเรียนบ้านคลองหวายโป่ง(สาขา) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4147 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4148 โรงเรียนบ้านยางเอน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4149 โรงเรียนบ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4150 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4151 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 0-3899-6275 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 18
4152 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4153 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4154 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 038969142 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4155 โรงเรียนบ้านศรีประชา ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4156 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4157 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4158 โรงเรียนนิคมวิทยา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4159 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4160 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4161 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4162 โรงเรียนวัดชากผักกูด ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4163 โรงเรียนวัดกระเฉท ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4164 โรงเรียนวัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 (038) 636698 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4165 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 (038) 893712 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4166 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 038029847 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4167 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4168 โรงเรียนบ้านหนองระกำ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4169 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4170 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4171 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4172 โรงเรียนตังเอ็ง ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 311470 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4173 โรงเรียนบุญสมวิทยา ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4174 โรงเรียนบุญสมออนุบาล ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4175 โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4176 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4177 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4178 โรงเรียนสฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4179 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (039) 311119 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4180 โรงเรียนอนุบาลกัลยา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4181 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4182 โรงเรียนวัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4183 โรงเรียนวัดเนินสูง ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (039) 343481 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4184 โรงเรียนวัดเกาะขวาง ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4185 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4186 โรงเรียนวัดเกาะโตนด ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4187 โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4188 โรงเรียนวัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4189 โรงเรียนวัดเนินยาง ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4190 โรงเรียนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (039) 471327 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4191 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4192 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (039) 321662 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4193 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4194 โรงเรียนลาซาลจันทบุรรี (มารดาพิทักษ์) ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4195 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4196 โรงเรียนศรีจันทร์การบริบาล ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 086-3777163 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4197 โรงเรียนบางกะจะ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4198 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4199 โรงเรียนวัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4200 โรงเรียนวัดโยธานิมิต ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 28/235 Next »

>>