เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3451 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3452 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 036-340112 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3453 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3454 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3455 โรงเรียนบ้านซับกระดาน ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 036-340104 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3456 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 036340105 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3457 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 036-902149 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3458 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3459 โรงเรียนอนุบาลมิชชั่น มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3460 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3461 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3462 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3463 โรงเรียนวัดคำพราน ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3464 โรงเรียนวัดปากน้ำ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3465 โรงเรียนจำรัสวิทยา ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3466 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3467 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3468 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3469 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3470 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 0-3634-0123 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3471 โรงเรียนวัดวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3472 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3473 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3474 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 15180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3475 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 0-36730-696 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 4
3476 โรงเรียนวัดมงคล ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3477 โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3478 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3479 โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3480 โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3481 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3482 โรงเรียนวัดสุนันทาราม ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3483 โรงเรียนวัดพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3484 โรงเรียนวัดวังเลน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3485 โรงเรียนวัดหนองหว้า ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3486 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3487 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 0-3623-7155 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3488 โรงเรียนวัดท่าวัว ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3489 โรงเรียนวัดเพลียขวา(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3490 โรงเรียนวัดแพะโคก ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3491 โรงเรียนวัดป่าคา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3492 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3493 โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3494 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 036-909996 / งานธุรการ : 089-7422356 / งานวิชาการ : 082-3471916 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 4
3495 โรงเรียนสหะพาณิชย์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3496 โรงเรียนชลกันยานุกูล ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3497 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038282554 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3498 โรงเรียนเฉลิมศรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3499 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3500 โรงเรียนวุฒิวิทยา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038-278788 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3501 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3502 โรงเรียนศุทธรัตน์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3503 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3504 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3505 โรงเรียนอนุวิทยา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3506 โรงเรียนเฮงฮ่าง ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3507 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3508 โรงเรียนกาญจนะวิทยา ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3509 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3510 โรงเรียนธรรมวาที ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3511 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3512 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3513 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3514 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3515 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3838-2020 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3516 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3839-1027 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3517 โรงเรียนวัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0871495353 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3518 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3839-0579 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3519 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3520 โรงเรียนสุขุมวิทยา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 392275 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3521 โรงเรียนแสนสุขศึกษา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3522 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3523 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3524 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3525 โรงเรียนบ้านหนองตะโก ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3828-6950 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3526 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3527 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3528 โรงเรียนเกษมวิทย์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3529 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3530 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3531 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 273378,274437 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3532 โรงเรียนเมืองชลพิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3533 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3534 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3535 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3536 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038-799851-2 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3537 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3538 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3539 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3540 โรงเรียนบ้านหัวโกรก ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3541 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3542 โรงเรียนนาป่ามโนรถ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3543 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3544 โรงเรียนวัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3545 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3546 โรงเรียนบ้านวังตะโก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3547 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3828-5710 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3548 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3549 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3844-0220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3550 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3551 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3814-6124 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3552 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3553 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3554 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3555 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3556 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3557 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3558 โรงเรียนสุตา ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3559 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038145621 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 0
3560 โรงเรียนวัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3561 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3562 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3563 โรงเรียนวัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3564 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3839-2718 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3565 โรงเรียนนารานุบาล ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 033-090490 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3566 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3838-3679 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3567 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3568 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3569 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3570 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3571 โรงเรียนวัดเตาปูน ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3572 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3573 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3574 โรงเรียนสถาพรพิทยา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3575 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3576 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3839-7425 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3577 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3839-7104 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3578 โรงเรียนวัดสำนักบก ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3820-6868 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3579 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3580 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3581 โรงเรียนบ้านมาบกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3582 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 0-3844-4544 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3583 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3584 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3585 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3586 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038-443967 , 038-446281 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3587 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3588 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3589 โรงเรียนบ้านมาบคล้า ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 038158625 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3590 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 0-3826-0731 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3591 โรงเรียนบ้านโสม ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3592 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3593 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3594 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 038-201265 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3595 โรงเรียนจิรพลวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3596 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3597 โรงเรียนบ้านเขาแรต ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3598 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3599 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3600 โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/235 Next »

>>