เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35219 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3451 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 036-902149 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3452 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3453 โรงเรียนอนุบาลมิชชั่น มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3454 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3455 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3456 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3457 โรงเรียนวัดคำพราน ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3458 โรงเรียนวัดปากน้ำ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3459 โรงเรียนจำรัสวิทยา ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3460 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3461 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3462 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3463 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3464 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 0-3634-0123 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3465 โรงเรียนวัดวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3466 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3467 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3468 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 15180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3469 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 0-36730-696 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 4
3470 โรงเรียนวัดมงคล ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3471 โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3472 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3473 โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3474 โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3475 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3476 โรงเรียนวัดสุนันทาราม ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3477 โรงเรียนวัดพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3478 โรงเรียนวัดวังเลน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3479 โรงเรียนวัดหนองหว้า ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3480 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3481 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 0-3623-7155 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3482 โรงเรียนวัดท่าวัว ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3483 โรงเรียนวัดเพลียขวา(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3484 โรงเรียนวัดแพะโคก ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3485 โรงเรียนวัดป่าคา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3486 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3487 โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3488 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 036-909996 / งานธุรการ : 089-7422356 / งานวิชาการ : 082-3471916 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 4
3489 โรงเรียนสหะพาณิชย์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3490 โรงเรียนชลกันยานุกูล ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3491 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038282554 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3492 โรงเรียนเฉลิมศรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3493 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3494 โรงเรียนวุฒิวิทยา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038-278788 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3495 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3496 โรงเรียนศุทธรัตน์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3497 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3498 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3499 โรงเรียนอนุวิทยา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3500 โรงเรียนเฮงฮ่าง ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3501 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3502 โรงเรียนกาญจนะวิทยา ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3503 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3504 โรงเรียนธรรมวาที ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3505 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3506 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3507 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3508 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3509 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3838-2020 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3510 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3839-1027 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3511 โรงเรียนวัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0871495353 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3512 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3839-0579 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3513 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3514 โรงเรียนสุขุมวิทยา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 392275 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3515 โรงเรียนแสนสุขศึกษา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3516 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3517 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3518 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3519 โรงเรียนบ้านหนองตะโก ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3828-6950 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3520 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3521 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3522 โรงเรียนเกษมวิทย์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3523 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3524 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3525 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 273378,274437 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3526 โรงเรียนเมืองชลพิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3527 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3528 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3529 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3530 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038-799851-2 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3531 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3532 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3533 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3534 โรงเรียนบ้านหัวโกรก ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3535 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3536 โรงเรียนนาป่ามโนรถ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3537 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3538 โรงเรียนวัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3539 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3540 โรงเรียนบ้านวังตะโก ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3541 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3828-5710 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3542 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3543 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3844-0220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3544 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3545 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3814-6124 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3546 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3547 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3548 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3549 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3550 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3551 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3552 โรงเรียนสุตา ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3553 โรงเรียนวัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3554 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3555 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3556 โรงเรียนวัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3557 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3839-2718 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3558 โรงเรียนนารานุบาล ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 033-090490 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3559 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 0-3838-3679 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3560 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3561 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3562 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3563 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3564 โรงเรียนวัดเตาปูน ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3565 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3566 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3567 โรงเรียนสถาพรพิทยา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3568 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3569 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3839-7425 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3570 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3839-7104 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3571 โรงเรียนวัดสำนักบก ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0-3820-6868 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3572 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3573 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3574 โรงเรียนบ้านมาบกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3575 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 0-3844-4544 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3576 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3577 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3578 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3579 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038-443967 , 038-446281 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3580 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3581 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3582 โรงเรียนบ้านมาบคล้า ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 038158625 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3583 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 0-3826-0731 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3584 โรงเรียนบ้านโสม ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3585 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3586 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3587 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 038-201265 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3588 โรงเรียนจิรพลวิทยา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3589 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3590 โรงเรียนบ้านเขาแรต ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3591 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3592 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3593 โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3594 โรงเรียนบ้านโป่ง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3595 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3596 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3597 โรงเรียนวัดหนองยาง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3598 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3599 โรงเรียนบ้านหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038485484 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3600 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/235 Next »

>>