เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35219 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3001 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3002 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3003 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3004 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3005 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3006 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3007 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3008 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 056-941373 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 0
3009 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3010 โรงเรียนบ้านดอนแตง ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3011 โรงเรียนวัดหางแขยง(สถิตราษฎร์บำรุง) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3012 โรงเรียนสาครพิทยาคม ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 0-5643-1381 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 5
3013 โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3014 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3015 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม(สวัสดิ์ศานุสรณ์) ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3016 โรงเรียนบ้านหัวถนน ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3017 โรงเรียนวัดหัวหว้า ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3018 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3019 โรงเรียนวัดหนองตาตน ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3020 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3021 โรงเรียนถาวรวิทยา ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3022 โรงเรียนวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3023 โรงเรียนวัดคลองบุญ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3024 โรงเรียนวัดหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3025 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3026 โรงเรียนวัดโคกสุก ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3027 โรงเรียนวัดดอนตาล ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3028 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3029 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3030 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3031 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3032 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3033 โรงเรียนวัดหนองจิก ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3034 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3035 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3036 โรงเรียนวัดวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3037 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3038 โรงเรียนวัดกำแพง ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3039 โรงเรียนวัดโพธิมงคล ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3040 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3041 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3042 โรงเรียนสรรพยาวิทยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 0-5649-9154 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 5
3043 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3044 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3045 โรงเรียนวัดบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3046 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3047 โรงเรียนบ้านโป่งแค ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3048 โรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3049 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3050 โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3051 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3052 โรงเรียนวัดโคกจันทน์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3053 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 0-5643-6370 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3054 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3055 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(ทองดีประชานุกูล) ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3056 โรงเรียนวัดมะปราง ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3057 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3058 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 0-5643-2018 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 5
3059 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3060 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3061 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3062 โรงเรียนวัดกรุณา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3063 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3064 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3065 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3066 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3067 โรงเรียนวัดหาดอาษา ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3068 โรงเรียนวัดกำแพง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3069 โรงเรียนวัดพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3070 โรงเรียนวัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3071 โรงเรียนวัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3072 โรงเรียนวัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3073 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 0-5648-1498 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3074 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3075 โรงเรียนวัดท่ากระแส ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3076 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3077 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3078 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3079 โรงเรียนวัดจันทน์ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3080 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3081 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3082 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3083 โรงเรียนวัดท่า ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3084 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3085 โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3086 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3087 โรงเรียนวัดพร้าว ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3088 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3089 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3090 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3091 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3092 โรงเรียนวัดหอระฆัง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3093 โรงเรียนวัดหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3094 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3095 โรงเรียนเทพรัตน์ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3096 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3097 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3098 โรงเรียนวัดหนองแขม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3099 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 056415884 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3100 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 0-5648-4196 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3101 โรงเรียนวัดสนามชัย ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3102 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 056-438090 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3103 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3104 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3105 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3106 โรงเรียนบ้านหนองต่อ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3107 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3108 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5645-1439 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3109 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3110 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3111 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3112 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5640-6728 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3113 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3114 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5644-8360 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3115 โรงเรียนบ้านรางจิก ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3116 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5641-5896 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3117 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3118 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3119 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3120 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3121 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3122 โรงเรียนวัดสระดู่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3123 โรงเรียนวัดหนองแซง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3124 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3125 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3126 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3127 โรงเรียนวัดโคกหมู ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3128 โรงเรียนวัดทองนพคุณ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3129 โรงเรียนวัดท่าแก้ว ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3130 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3131 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3132 โรงเรียนวัดคลองธรรม ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3133 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3134 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3135 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3136 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 451155 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3137 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3138 โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3139 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 056946030 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3140 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3141 โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3142 โรงเรียนวัดคลองเกษม ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3143 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3144 โรงเรียนวัดวงเดือน ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3145 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3146 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3147 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3148 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3149 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3150 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 21/235 Next »

>>