เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3001 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3002 โรงเรียนวัดพิกุลงาม ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3003 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3004 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3005 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3006 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3007 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3008 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3010 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3011 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3012 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3013 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3014 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 056-941373 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 0
3015 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3016 โรงเรียนบ้านดอนแตง ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3017 โรงเรียนวัดหางแขยง(สถิตราษฎร์บำรุง) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3018 โรงเรียนสาครพิทยาคม ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 0-5643-1381 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 5
3019 โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3020 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3021 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม(สวัสดิ์ศานุสรณ์) ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3022 โรงเรียนบ้านหัวถนน ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3023 โรงเรียนวัดหัวหว้า ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3024 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3025 โรงเรียนวัดหนองตาตน ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3026 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3027 โรงเรียนถาวรวิทยา ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3028 โรงเรียนวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3029 โรงเรียนวัดคลองบุญ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3030 โรงเรียนวัดหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3031 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3032 โรงเรียนวัดโคกสุก ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3033 โรงเรียนวัดดอนตาล ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3034 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3035 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3036 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3037 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3038 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3039 โรงเรียนวัดหนองจิก ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3040 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3041 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3042 โรงเรียนวัดวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3043 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3044 โรงเรียนวัดกำแพง ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3045 โรงเรียนวัดโพธิมงคล ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3046 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3047 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3048 โรงเรียนสรรพยาวิทยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 0-5649-9154 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 5
3049 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3050 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3051 โรงเรียนวัดบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3052 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3053 โรงเรียนบ้านโป่งแค ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3054 โรงเรียนวัดเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3055 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3056 โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3057 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3058 โรงเรียนวัดโคกจันทน์ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3059 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 0-5643-6370 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3060 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3061 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(ทองดีประชานุกูล) ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3062 โรงเรียนวัดมะปราง ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3063 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3064 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 0-5643-2018 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 5
3065 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3066 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3067 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3068 โรงเรียนวัดกรุณา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3069 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3070 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3071 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3072 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3073 โรงเรียนวัดหาดอาษา ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3074 โรงเรียนวัดกำแพง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3075 โรงเรียนวัดพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3076 โรงเรียนวัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3077 โรงเรียนวัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3078 โรงเรียนวัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3079 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 0-5648-1498 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3080 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3081 โรงเรียนวัดท่ากระแส ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3082 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3083 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3084 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3085 โรงเรียนวัดจันทน์ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3086 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3087 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3088 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3089 โรงเรียนวัดท่า ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3090 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3091 โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3092 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3093 โรงเรียนวัดพร้าว ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3094 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3095 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3096 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3097 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3098 โรงเรียนวัดหอระฆัง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3099 โรงเรียนวัดหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3100 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3101 โรงเรียนเทพรัตน์ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3102 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3103 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3104 โรงเรียนวัดหนองแขม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3105 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 056415884 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3106 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 0-5648-4196 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3107 โรงเรียนวัดสนามชัย ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3108 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 056-438090 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3109 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3110 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3111 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3112 โรงเรียนบ้านหนองต่อ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3113 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3114 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5645-1439 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3115 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3116 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3117 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3118 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5640-6728 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3119 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3120 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5644-8360 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3121 โรงเรียนบ้านรางจิก ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3122 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5641-5896 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3123 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3124 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3125 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3126 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3127 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3128 โรงเรียนวัดสระดู่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3129 โรงเรียนวัดหนองแซง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3130 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3131 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3132 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3133 โรงเรียนวัดโคกหมู ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3134 โรงเรียนวัดทองนพคุณ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3135 โรงเรียนวัดท่าแก้ว ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3136 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3137 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3138 โรงเรียนวัดคลองธรรม ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3139 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3140 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3141 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17000 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3142 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 451155 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3143 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3144 โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3145 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 056946030 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3146 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3147 โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3148 โรงเรียนวัดคลองเกษม ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3149 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3150 โรงเรียนวัดวงเดือน ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 21/235 Next »

>>