หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,154 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,820 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,536 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,955 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,335 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,822 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,637 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,697 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,035 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,874 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,825 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,789 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,715 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,452 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,923 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การอบรมให้ความรู้และวิธีการใช้ ATK ให้กับครูและนักเรียน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 49 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ย. 64)
กลยุทธ์การบริหารการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ย. 64)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ย. 64)
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ ดำเนินกิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (Onsit
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ย. 64)
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ ทุก
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ย. 64)
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ๒ ทุก
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 29 พ.ย. 64
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 29 พ.ย. 64
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 29 พ.ย. 64
รายงานสถานการณ์Covid-19 ประจำวัน ในโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 29 พ.ย. 64
ประกาศ ให้นักเรียนรับ-ส่งใบงาน รับเงินชดเชยอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ในวันพฤหัสฯ ที่ 2 ธันวาคม 64
โรงเรียนบ้านแม่จวาง | 28 พ.ย. 64
โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ)
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 28 พ.ย. 64
โรงเรียนเมืองหลังสวนได้รับการกำกับ ดูแล ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-site
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 28 พ.ย. 64
ขยายเวลาปิดสถานศึกษา ถึงวันที่ 3 ธค. 2564
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร | 28 พ.ย. 64
The shark ชนะการแข่นขัน to be number one ได้ชนะเลิศอันดับ 1 ภาคใต้
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) | 28 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | 28 พ.ย. 64
Best Practice การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีชีวิตชีวา (Active Classroom)
โดย : นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
โดย : นางลาวรรณ ปรีเลี่ยม
ร.ร.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง    จ.กาฬสินธุ์
โครงงานคุณธรรมนำสู่คุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยแนวคิด4D
โดย : นายชุมพล ภูอ่อนศรี
ร.ร.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง    จ.กาฬสินธุ์
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี หนูน้อยยุคใหม่ ใส่ใจความสะอาด
โดย : นาง อรอนงค์ อิ่มประเสริฐ
ร.ร.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง    จ.กาฬสินธุ์
ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เด็กดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นางสาววรรณา เอี่ยมวิสุทธิสาร
ร.ร.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง    จ.กาฬสินธุ์
TO BE NUMBER ONE Dance Exercise
โดย : The shark ชนะการแข่นขัน to be number one ได้แชมป์ภาคใต้
ร.ร.เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    จ.สุราษฎร์ธานี
ผลงานการจัดทำเว็บไซต์
โดย :
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี    จ.สระบุรี
เรื่อง สำรวจความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด
โดย : ผลงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
ได้ทำความดีผ่านโครงการคุณธรรมเรื่อง "จิตอาสา รวมใจพัฒนา"
โดย : ด.ญ.ณัฏฐนันท์ มหาสุคนธ์
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
ได้ทำความดีผ่านโครงการคุณธรรมเรื่อง"จิตอาสา รวมใจพัฒนา"
โดย : ด.ญ.ญาณิศา หิรัญ
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th