หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นายพงษ์ศักดิ์ ชนะภู
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
Mr.AL-NAASAN Ossama
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เกาะสมุย    จ.สุราษฎร์ธานี
Mrs. VENICE LUGTO DELA CRUZ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เกาะสมุย    จ.สุราษฎร์ธานี
นางฤดีกร เทพรัตนวิชัย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายพะเนิน อุชุภาพ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา    จ.ชุมพร
นางสาวจรรยาพร ทองยะ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,481,780 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,724,498 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,518,165 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,470,219 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,973,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,635,272 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,371,528 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,303,101 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,221,445 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,206,855 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,032,352 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,029,551 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,628,482 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,672 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,572,114 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 2029 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนสหะพาณิชย์ 1 ชลบุรี เอกชน
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
3 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา 1 ชลบุรี เอกชน
4 โรงเรียนอนุวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
5 โรงเรียนเฮงฮ่าง 1 ชลบุรี เอกชน
6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ชลบุรี รัฐบาล
7 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ชลบุรี เอกชน
8 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร) 1 ชลบุรี รัฐบาล
10 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ 1 ชลบุรี เอกชน
11 โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ชลบุรี เอกชน
12 โรงเรียนเฉลิมศรี 1 ชลบุรี เอกชน
13 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 1 ชลบุรี เอกชน
14 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 1 ชลบุรี เอกชน
15 โรงเรียนธรรมวาที 1 ชลบุรี เอกชน
16 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
17 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ 1 ชลบุรี เอกชน
18 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 1 ชลบุรี เอกชน
19 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
20 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 1 ชลบุรี รัฐบาล
21 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
22 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 1 ชลบุรี รัฐบาล
23 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
24 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1 ชลบุรี รัฐบาล
25 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
26 โรงเรียนสุขุมวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
27 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1 ชลบุรี รัฐบาล
28 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 1 ชลบุรี เอกชน
29 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
30 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
31 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 1 ชลบุรี รัฐบาล
32 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน 1 ชลบุรี เอกชน
33 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ชลบุรี เอกชน
34 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1 ชลบุรี รัฐบาล
35 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1 ชลบุรี รัฐบาล
36 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง 1 ชลบุรี รัฐบาล
37 โรงเรียนเกษมวิทย์ 1 ชลบุรี เอกชน
38 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 1 ชลบุรี เอกชน
39 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1 ชลบุรี รัฐบาล
40 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ชลบุรี เอกชน
41 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
42 โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 1 ชลบุรี เอกชน
43 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
44 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1 ชลบุรี รัฐบาล
45 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 1 ชลบุรี เอกชน
46 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1 ชลบุรี รัฐบาล
47 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 1 ชลบุรี รัฐบาล
48 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 1 ชลบุรี รัฐบาล
49 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 1 ชลบุรี รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ชลบุรี รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th