หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,803 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,354 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,688 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,718 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,142 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,431 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,047 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,709 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,974 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,767 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,232 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,532 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,399 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,956 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
403 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
404 โรงเรียนกุศลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
412 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
413 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
414 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
415 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
421 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
422 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
423 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
427 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
428 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
441 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนวัดมะลิ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
446 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
447 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
448 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th