หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางบังอร สุนทรพงศ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
วิรัตน์ รวมกิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สมพร มงคลพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,138,071 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,804,562 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,380,039 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,155,796 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,313,097 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,188,276 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,978,909 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,929,055 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,756,089 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,697,763 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,614,828 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,494,288 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,487,566 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,458,494 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35091 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
402 โรงเรียนกุศลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
410 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
411 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
413 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
414 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
416 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
419 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
420 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
421 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
422 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
423 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
425 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
426 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
441 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
444 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
445 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th