หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,358 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,329 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,635 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,154 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,907 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,650 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,429 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,189 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,525 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,634 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,189 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35068 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
407 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
408 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
410 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
414 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
416 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
417 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
418 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
422 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
423 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
441 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
442 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th