หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,683 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,858,320 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,152,041 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,795 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,477 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,273 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,994 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,778 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,315 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,491 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,241 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,698 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,620 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,090 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,112 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
404 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
405 โรงเรียนกุศลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
407 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
408 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
410 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
413 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
414 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
416 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
417 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
418 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
422 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
423 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
424 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
428 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
429 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
441 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
442 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนวัดมะลิ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
447 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
448 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
449 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th