หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
นางมยุรี วรนุช
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
นายประสพ สลุงอยู่
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
ภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สุภพรชัย เชาว์อยชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รัตนาพร เวียงแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ภานุพงศ์ ตันสุข
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,292,621 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,100,887 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,811,260 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,025,773 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,890,404 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,658,333 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,576,241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,481,029 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,397,072 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,336,185 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,176,114 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,166,411 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,159,598 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,130,530 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,106,927 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35054 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
401 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
402 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
404 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
405 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
406 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
407 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
408 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
409 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
410 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
411 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
412 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
413 โรงเรียนปิยะมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
414 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
415 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
416 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
417 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
418 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
419 โรงเรียนดรุณวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
420 โรงเรียนสุภัทรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
421 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
422 โรงเรียนสวนอนันต์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
423 โรงเรียนเทพกาญจนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
424 โรงเรียนศุภวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
425 โรงเรียนสนธิศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
426 โรงเรียนสุรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
427 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
428 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
429 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
430 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
431 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
432 โรงเรียนดิลกศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
433 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
434 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
435 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
436 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
437 โรงเรียนอนุบาลจิรภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
438 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
439 โรงเรียนอานันท์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
440 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
441 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
442 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
443 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
444 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
445 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
446 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
447 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
448 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
449 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
450 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th