หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนลุมพินี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลำเจียก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นายรุ้ง นามวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ บุญสันท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางฉลองจิตร มะลิงวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจามร วิริยะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,211,377 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,989,583 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,536,859 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,997,569 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,654,069 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,445,924 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,317,107 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,274,581 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,203,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,198,395 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,939,243 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,823,613 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,738,751 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,718,670 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,709,186 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35110 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
361 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
362 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
367 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
371 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
379 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
380 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
399 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th