หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,329 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,633 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,154 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,907 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,649 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,429 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,182 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,524 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,188 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35068 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
356 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
357 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
359 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
360 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
362 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
365 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
366 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
369 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
374 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
375 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
377 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
378 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
394 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
397 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
398 โรงเรียนวัดน้อยใน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
399 โรงเรียนกุศลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th