หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,875 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,298 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,818 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,293 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,285 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,739 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,311 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,235 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,226 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,648 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,219 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,788 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,604 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,274 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35095 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
359 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
360 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
365 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
369 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
377 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
378 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
397 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th