หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางบังอร สุนทรพงศ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
วิรัตน์ รวมกิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สมพร มงคลพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,138,068 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,804,555 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,380,035 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,155,789 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,313,096 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,188,276 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,978,907 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,929,055 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,756,085 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,697,759 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,614,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,494,286 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,487,563 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,458,492 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35091 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
351 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
352 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
353 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
354 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
355 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
356 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
357 โรงเรียนอยู่วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
358 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
359 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
360 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
361 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
362 โรงเรียนอนุบาลลีนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
363 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
364 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
365 โรงเรียนชาญวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
366 โรงเรียนดลวิภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
367 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
368 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
369 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
370 โรงเรียนสมฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
371 โรงเรียนสิริเทพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
372 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
373 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
374 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
375 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
376 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
377 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
378 โรงเรียนจันทรวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
379 โรงเรียนบำรุงวิชา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
380 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
381 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
382 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
383 โรงเรียนวีระวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
384 โรงเรียนศิริธนศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
385 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
386 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
387 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
388 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
389 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
390 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
391 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
392 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
393 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
394 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
395 โรงเรียนวัดสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
396 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
397 โรงเรียนนิลประพันธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
398 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
399 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
400 โรงเรียนมหรรณพาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th