หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,846 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,242 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,437 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,235 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,268 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,718 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,282 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,202 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,183 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,592 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,186 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,767 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,579 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,269 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35095 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
303 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
304 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
317 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
329 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
334 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
337 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
338 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
339 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
344 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th