หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
นางมยุรี วรนุช
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
นายประสพ สลุงอยู่
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
ภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สุภพรชัย เชาว์อยชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รัตนาพร เวียงแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ภานุพงศ์ ตันสุข
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,292,618 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,100,886 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,811,257 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,025,769 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,890,402 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,658,333 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,576,241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,481,029 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,397,070 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,336,184 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,176,113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,166,411 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,159,596 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,130,530 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,106,927 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35054 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
314 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
326 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
331 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
334 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
335 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
336 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
337 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
341 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th