หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,096 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,243 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,072 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,817 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,034 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,053 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,322 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,343,988 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,356 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,924 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,396 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,874 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,914 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,512 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
305 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
306 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
319 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
331 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
336 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
339 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
341 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
342 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
345 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
346 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th