หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,248 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,446 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,666 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,232 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,865 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,642 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,182 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,959 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,607 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,952 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,929 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,597 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,568 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,955 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,954 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35145 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
307 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
308 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
321 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
333 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
338 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
340 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
341 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
342 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
344 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
347 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
348 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th