หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,326 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,632 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,907 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,649 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,428 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,045 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,169 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,521 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,187 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35068 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
314 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
326 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
331 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
332 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
334 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
335 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
336 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
337 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
341 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th