หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,637 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,858,021 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,151,932 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,725 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,446 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,235 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,955 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,705 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,259 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,489 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,191 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,659 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,573 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,055 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,095 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
306 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
307 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
312 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
320 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
324 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
329 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
332 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
333 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
334 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
335 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
337 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
338 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
339 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
340 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
341 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
342 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
343 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
346 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
347 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th