หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายจีรศักดิ์ แชงขุนทด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นายพีรฉัตร อั่วกลาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวทิฆัมพร เกิดอารมย์สุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นายจีรศักดิ์ แชงขุนทด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,407,140 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,204,796 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,120,778 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,597,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,425,178 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,306,408 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,221,303 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,120,391 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,035,319 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,991,720 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,839,229 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,809,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,768,346 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,724,133 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 34998 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
252 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
253 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
254 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
256 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
257 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
258 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
259 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
260 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
261 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
263 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
264 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
265 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
266 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
267 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
268 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
270 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
271 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
274 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
275 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
276 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
279 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
280 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
281 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
285 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
286 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
288 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
298 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
299 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/700 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th