หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,830 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,194 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,381 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,192 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,245 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,699 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,168 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,108 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,560 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,175 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,740 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,568 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,261 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35095 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
251 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
252 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
253 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
254 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
255 โรงเรียนมาเรียลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
256 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
257 โรงเรียนวัดราชโกษา 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
258 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
259 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
260 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
261 โรงเรียนประถมนนทรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
262 โรงเรียนทวีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
263 โรงเรียนวรสารพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
264 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
265 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
266 โรงเรียนวัดด่าน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
267 โรงเรียนตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
268 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
269 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
270 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
271 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
272 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
273 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
274 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
275 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
276 โรงเรียนวรมงคล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
277 โรงเรียนเผยอิง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
278 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
279 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
280 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
281 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
282 โรงเรียนกุหลาบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
283 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
284 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
285 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
286 โรงเรียนดาริกา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
287 โรงเรียนเทพปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
288 โรงเรียนธำรงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
289 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
290 โรงเรียนเรวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
291 โรงเรียนสวนบัว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
292 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
293 โรงเรียนอนุบาลดรุณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
294 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
295 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
296 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
297 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
298 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
299 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
300 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th