หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนลุมพินี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลำเจียก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นายรุ้ง นามวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ บุญสันท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางฉลองจิตร มะลิงวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจามร วิริยะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,211,089 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,989,463 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,536,606 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,997,466 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,653,338 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,445,882 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,317,019 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,274,526 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,203,809 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,198,281 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,939,022 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,823,423 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,738,742 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,718,464 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,709,139 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35110 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
209 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
210 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
229 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
230 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
231 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
240 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
241 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
242 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
244 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
245 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
250 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th