หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางบังอร สุนทรพงศ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
วิรัตน์ รวมกิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สมพร มงคลพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,138,063 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,804,550 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,380,028 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,155,772 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,313,093 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,188,273 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,978,898 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,929,054 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,756,077 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,697,754 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,614,826 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,494,284 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,487,559 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,458,489 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35091 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
201 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
202 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
203 โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
204 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
205 โรงเรียนอนุบาลพัสวี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
206 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
207 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
208 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
209 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
210 โรงเรียนใจรักอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
211 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
212 โรงเรียนนารีนิรมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
213 โรงเรียนบพิธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
214 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
215 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
216 โรงเรียนสมถวิล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
217 โรงเรียนสมาหารศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
218 โรงเรียนสวนนันทวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
219 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
220 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
221 โรงเรียนอนุบาลปาณยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
222 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
223 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
224 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
225 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
226 โรงเรียนอนุบาลสุนทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
227 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
228 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
229 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
230 โรงเรียนเทพอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
231 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
232 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
233 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
234 โรงเรียนสุขเนตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
235 โรงเรียนสุดใจวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
236 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
237 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
238 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
239 โรงเรียนวัดแสนสุข 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
240 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
241 โรงเรียนนีรชาศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
242 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
243 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
244 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
245 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
246 โรงเรียนปัญญาภรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
247 โรงเรียนศึกษาพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
248 โรงเรียนอนุบาลพร้อม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
249 โรงเรียนวัดลานบุญ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
250 โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th