หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,695 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,858,394 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,152,080 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,817 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,489 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,289 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,564,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,804 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,341 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,492 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,257 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,711 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,638 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,099 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,121 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
172 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนสุนีพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
181 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
183 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
184 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
188 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
189 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
191 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
195 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th