หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,840 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,381 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,716 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,724 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,146 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,433 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,058 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,716 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,974 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,773 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,233 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,537 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,409 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,960 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
171 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนสุนีพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
179 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
180 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
181 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
182 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
183 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
187 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
189 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
190 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
194 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th