หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางบังอร สุนทรพงศ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
วิรัตน์ รวมกิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สมพร มงคลพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,138,071 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,804,566 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,380,040 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,155,800 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,313,097 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,188,277 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,978,909 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,929,055 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,756,089 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,697,767 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,614,828 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,494,290 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,487,566 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,458,494 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35091 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
168 โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
170 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนสุนีพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
177 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
179 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
180 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
181 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
182 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
184 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
186 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
187 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
189 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
191 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
193 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th