หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายจีรศักดิ์ แชงขุนทด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นายพีรฉัตร อั่วกลาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวจันทร์จิรา พุ่มกฐิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวทิฆัมพร เกิดอารมย์สุข
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นายจีรศักดิ์ แชงขุนทด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,407,140 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,204,796 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,120,777 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,597,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,425,178 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,306,408 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,221,303 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,120,391 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,035,319 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,991,720 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,839,229 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,809,086 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,768,346 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,724,133 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 34998 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
151 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
152 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
153 โรงเรียนอนุบาลชุติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
154 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
155 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
156 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
157 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
158 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
159 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
160 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
161 โรงเรียนหนองจิกวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
162 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
163 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
164 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
165 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
166 โรงเรียนอนุบาลสุนรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
167 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
168 โรงเรียนดรุณอักษร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
169 โรงเรียนจำรูญพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
170 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
171 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
172 โรงเรียนสุนีพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
173 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
174 โรงเรียนอนุบาลสุนี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
175 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
176 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
177 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
178 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
179 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
180 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
181 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
182 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
183 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
184 โรงเรียนประสาทวุฒิ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
185 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
186 โรงเรียนวัดโสมนัส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
187 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
188 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
189 โรงเรียนสตรีจุลนาค 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
190 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
191 โรงเรียนพิพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
192 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
193 โรงเรียนประภามนตรี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
194 โรงเรียนเปรมสันต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
195 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
196 โรงเรียนลาซาล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
197 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
198 โรงเรียนสุทธิบงกข 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
199 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
200 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/700 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th