หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,772 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,328 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,658 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,712 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,138 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,427 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,036 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,699 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,971 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,761 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,227 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,528 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,388 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,954 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
120 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
121 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
124 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
125 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
126 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
127 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
128 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
148 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
149 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th