หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,677 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,858,064 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,152,014 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,777 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,466 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,990 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,759 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,304 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,489 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,231 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,689 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,605 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,075 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,109 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
101 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
102 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
103 โรงเรียนอมาตยกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
104 โรงเรียนอุทัยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
105 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
106 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
107 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
108 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
109 โรงเรียนระเบียบศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
110 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
111 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
112 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
113 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
114 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
115 โรงเรียนวรนาถวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
116 โรงเรียนศรีอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
117 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
118 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
120 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
121 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
122 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
123 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
124 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
125 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
126 โรงเรียนบางกะปิ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
127 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
128 โรงเรียนนรธิปพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
129 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
130 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
131 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
132 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
133 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
134 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
135 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
136 โรงเรียนกาญจน์มณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
137 โรงเรียนกานดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
138 โรงเรียนแจ่มศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
139 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
140 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
141 โรงเรียนบางกอกศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
142 โรงเรียนศิริกุลพิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
143 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
144 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
145 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
146 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
147 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
148 โรงเรียนเทพลีลา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
149 โรงเรียนถนอมบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
150 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th