หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,589 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,887 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,533 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,607 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,688 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,456 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,259 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,239 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,250 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,247 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,741 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,198 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,934,053 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,684 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
951 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
952 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
953 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
954 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
955 โรงเรียนชาลีสมุทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
956 โรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
957 โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
958 โรงเรียนอนุบาลธนวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
959 โรงเรียนอนุบาลน้องหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
960 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
961 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
962 โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
963 โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
964 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
965 โรงเรียนปวีณา หงสกุลการบริบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
966 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
967 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
968 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
969 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
970 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
971 โรงเรียนศรีพฤฒา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
972 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
973 โรงเรียนวิทยานนท์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
974 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
975 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
976 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
977 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
978 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
979 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
980 โรงเรียนขุมทองวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
981 โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
982 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
983 โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
984 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
985 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
986 โรงเรียนวัดลำกะดาน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
987 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
988 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
989 โรงเรียนอรรถวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
990 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
991 โรงเรียนทวีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
992 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
993 โรงเรียนโชติกาญจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
994 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
995 โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
996 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
997 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
998 โรงเรียนอนุบาลดรุณาลัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
999 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
1000 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 20/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th