หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวชัญญานุช เกิดดี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวเกวลี วันจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นายคณิน ฟุ้งภูมิมงคล
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวพรรณพิไล ยิ้วแตร้น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,573,370 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,108,409 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,746,720 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,145,551 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,722,108 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,524,313 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,419,364 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,334,519 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,331,141 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,316,735 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,074,841 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,923,946 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,811,818 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,801,671 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
951 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
952 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
953 โรงเรียนชาลีสมุทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
954 โรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
955 โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
956 โรงเรียนอนุบาลธนวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
957 โรงเรียนอนุบาลน้องหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
958 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
959 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
960 โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
961 โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
962 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
963 โรงเรียนปวีณา หงสกุลการบริบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
964 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
965 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
966 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
967 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
968 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
969 โรงเรียนศรีพฤฒา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
970 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
971 โรงเรียนวิทยานนท์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
972 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
973 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
974 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
975 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
976 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
977 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
978 โรงเรียนขุมทองวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
979 โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
980 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
981 โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
982 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
983 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
984 โรงเรียนวัดลำกะดาน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
985 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
986 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
987 โรงเรียนอรรถวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
988 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
989 โรงเรียนทวีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
990 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
991 โรงเรียนโชติกาญจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
992 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
993 โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
994 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
995 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
996 โรงเรียนอนุบาลดรุณาลัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
997 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
998 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
999 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
1000 โรงเรียนวิชัยวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 20/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th