หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,887 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,547 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,875 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,947 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,130 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,766 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,829 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,944 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,756 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,527 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,615 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,577 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,069 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
951 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
952 โรงเรียนสุวกูลพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
953 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
954 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
955 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
956 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
957 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
958 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
959 โรงเรียนชาลีสมุทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
960 โรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
961 โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
962 โรงเรียนอนุบาลธนวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
963 โรงเรียนอนุบาลน้องหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
964 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
965 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
966 โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
967 โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
968 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
969 โรงเรียนปวีณา หงสกุลการบริบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
970 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
971 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
972 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
973 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
974 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
975 โรงเรียนศรีพฤฒา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
976 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
977 โรงเรียนวิทยานนท์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
978 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
979 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
980 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
981 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
982 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
983 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
984 โรงเรียนขุมทองวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
985 โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
986 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
987 โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
988 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
989 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
990 โรงเรียนวัดลำกะดาน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
991 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
992 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
993 โรงเรียนอรรถวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
994 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
995 โรงเรียนทวีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
996 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
997 โรงเรียนโชติกาญจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
998 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
999 โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
1000 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 20/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.