หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,943 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,205 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,777 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,014 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,832 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,567 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,470 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,511 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,349 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,204 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,922 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,714 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,319 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,642 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,704 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35148 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนราชินีบน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
62 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
63 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
64 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
65 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
66 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
67 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
68 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
69 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
70 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
71 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
73 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
74 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
75 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
76 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
77 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
78 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
79 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
89 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
90 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
91 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
94 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
95 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
96 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
97 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ (อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th