หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนลุมพินี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลำเจียก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นายรุ้ง นามวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ บุญสันท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางฉลองจิตร มะลิงวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจามร วิริยะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,211,375 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,989,579 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,536,854 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,997,569 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,654,053 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,445,924 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,317,106 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,274,579 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,203,945 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,198,394 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,939,242 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,823,613 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,738,751 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,718,670 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,709,186 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35110 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
62 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
63 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
64 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
65 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
66 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
67 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
68 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
69 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
70 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
71 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
73 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
74 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
75 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
76 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
77 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
78 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
79 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
89 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
90 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
91 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
94 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
95 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
96 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
97 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ (อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th