หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางพรทิพย์ ทองฉิม
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
นางสาวอังคณา ทวีผล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.กระบุรีวิทยา    จ.ระนอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,460,178 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,707,838 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,467,608 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,451,998 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,951,403 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,611,907 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,345,688 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,285,716 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,207,070 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,195,892 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,018,858 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,013,838 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,609,739 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,578,461 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,554,958 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนราชินีบน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
62 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
63 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
64 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
65 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
66 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
67 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
68 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
69 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
70 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
71 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
73 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
74 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
75 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
76 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
77 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
78 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
79 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
89 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
90 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
91 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
94 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
95 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
96 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
97 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th