หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุรศักดิ์ สุคนธา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
นางปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่6
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางจุฑารัตน์ อารมณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่6
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาวพุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางจิราพร จินดาวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,560,097 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,777,729 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,655,802 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,580,025 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,088,884 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,749,867 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,482,090 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,354,804 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,300,422 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,280,738 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,160,797 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,142,657 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,706,318 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,650,524 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,620,834 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
901 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
902 โรงเรียนโกวิทธำรง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
903 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
904 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
905 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
906 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
907 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
908 โรงเรียนปริญญาทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
909 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
910 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
911 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
912 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
913 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
914 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
915 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
916 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
917 โรงเรียนเทพเสนาอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
918 โรงเรียนบุญฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
919 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
920 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
921 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
922 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
923 โรงเรียนอนุบาลดวงปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
924 โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
925 โรงเรียนอนุบาลยุพาพรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
926 โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุข 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
927 โรงเรียนอนุบาลฤทธิไกร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
928 โรงเรียนอนุบาลฤทธินี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
929 โรงเรียนอนุบาลวรวรรณา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
930 โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
931 โรงเรียนเทพวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
932 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
933 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
934 โรงเรียนสมิตสันต์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
935 โรงเรียนอนุบาลกุลนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
936 โรงเรียนอนุบาลทัศนีวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
937 โรงเรียนอนุบาลนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
938 โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
939 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
940 โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
941 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
942 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
943 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
944 โรงเรียนแสงหิรัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
945 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
946 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
947 โรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
948 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
949 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
950 โรงเรียนนฤมิตวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 19/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.