หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวชัญญานุช เกิดดี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวเกวลี วันจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นายคณิน ฟุ้งภูมิมงคล
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวพรรณพิไล ยิ้วแตร้น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,573,334 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,108,400 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,746,689 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,145,531 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,722,099 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,524,309 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,419,341 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,334,505 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,331,122 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,316,698 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,074,811 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,923,930 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,811,811 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,801,654 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
901 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
902 โรงเรียนปริญญาทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
903 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
904 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
905 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
906 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
907 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
908 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
909 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
910 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
911 โรงเรียนเทพเสนาอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
912 โรงเรียนบุญฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
913 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
914 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
915 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
916 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
917 โรงเรียนอนุบาลดวงปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
918 โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
919 โรงเรียนอนุบาลยุพาพรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
920 โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุข 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
921 โรงเรียนอนุบาลฤทธิไกร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
922 โรงเรียนอนุบาลฤทธินี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
923 โรงเรียนอนุบาลวรวรรณา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
924 โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
925 โรงเรียนเทพวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
926 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
927 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
928 โรงเรียนสมิตสันต์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
929 โรงเรียนอนุบาลกุลนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
930 โรงเรียนอนุบาลทัศนีวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
931 โรงเรียนอนุบาลนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
932 โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
933 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
934 โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
935 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
936 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
937 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
938 โรงเรียนแสงหิรัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
939 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
940 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
941 โรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
942 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
943 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
944 โรงเรียนนฤมิตวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
945 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
946 โรงเรียนสุวกูลพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
947 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
948 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
949 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
950 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 19/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th