หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,587 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,859 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,518 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,191 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,590 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,680 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,451 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,245 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,228 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,249 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,241 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,732 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,187 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,934,041 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,680 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
901 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
902 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
903 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
904 โรงเรียนปริญญาทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
905 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
906 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
907 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
908 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
909 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
910 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
911 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
912 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
913 โรงเรียนเทพเสนาอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
914 โรงเรียนบุญฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
915 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
916 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
917 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
918 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
919 โรงเรียนอนุบาลดวงปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
920 โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
921 โรงเรียนอนุบาลยุพาพรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
922 โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุข 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
923 โรงเรียนอนุบาลฤทธิไกร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
924 โรงเรียนอนุบาลฤทธินี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
925 โรงเรียนอนุบาลวรวรรณา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
926 โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
927 โรงเรียนเทพวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
928 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
929 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
930 โรงเรียนสมิตสันต์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
931 โรงเรียนอนุบาลกุลนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
932 โรงเรียนอนุบาลทัศนีวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
933 โรงเรียนอนุบาลนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
934 โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
935 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
936 โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
937 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
938 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
939 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
940 โรงเรียนแสงหิรัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
941 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
942 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
943 โรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
944 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
945 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
946 โรงเรียนนฤมิตวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
947 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
948 โรงเรียนสุวกูลพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
949 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
950 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 19/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th