หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสมใจ อินธะนู
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,383 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,841,977 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,063 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,401,893 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,452 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,513 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,234 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,552,862 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,551,957 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,242 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,300,990 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,361 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,970,995 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,933,803 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,587 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
851 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
852 โรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
853 โรงเรียนสิงหวัฒนาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
854 โรงเรียนอนุบาลจินดามณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
855 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
856 โรงเรียนผ่องอำไพศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
857 โรงเรียนสมบุญวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
858 โรงเรียนอนุบาลรัศมีสุข 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
859 โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
860 โรงเรียนศิริสุขวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
861 โรงเรียนอนุบาลบ้านยิ้ม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
862 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
863 โรงเรียนเจริญผลวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
864 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
865 โรงเรียนสารินันท์ศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
866 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางบัว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
867 โรงเรียนอนุบาลธนินทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
868 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
869 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
870 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
871 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
872 โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
873 โรงเรียนใจรักอนุบาลดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
874 โรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์ศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
875 โรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
876 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
877 โรงเรียนอนุบาลจุไรลักษณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
878 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
879 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ไกรอำนวยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
880 โรงเรียนดรุโณทยานแผนกสามัญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
881 โรงเรียนเมืองทองนิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
882 โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
883 โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
884 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
885 โรงเรียนอนุบาลอรณิชา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
886 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
887 โรงเรียนอนุบาลเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
888 โรงเรียนศรีอยุธยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
889 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
890 โรงเรียนพญาไท 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
891 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
892 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
893 โรงเรียนสวนมิสกวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
894 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
895 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
896 โรงเรียนบ้านครัววิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
897 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
898 โรงเรียนโกวิทธำรง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
899 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
900 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th