หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุรศักดิ์ สุคนธา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
นางปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่6
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางจุฑารัตน์ อารมณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่6
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาวพุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางจิราพร จินดาวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,560,018 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,777,699 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,655,602 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,579,949 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,088,765 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,749,751 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,481,886 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,354,767 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,300,393 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,280,703 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,160,387 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,142,574 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,706,278 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,650,466 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,620,767 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
851 โรงเรียนบุญเสริมวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
852 โรงเรียนปัญญาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
853 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
854 โรงเรียนจินดามณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
855 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
856 โรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
857 โรงเรียนสิงหวัฒนาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
858 โรงเรียนอนุบาลจินดามณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
859 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
860 โรงเรียนผ่องอำไพศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
861 โรงเรียนสมบุญวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
862 โรงเรียนอนุบาลรัศมีสุข 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
863 โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
864 โรงเรียนศิริสุขวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
865 โรงเรียนอนุบาลบ้านยิ้ม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
866 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
867 โรงเรียนเจริญผลวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
868 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
869 โรงเรียนสารินันท์ศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
870 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางบัว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
871 โรงเรียนอนุบาลธนินทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
872 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
873 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
874 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
875 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
876 โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
877 โรงเรียนใจรักอนุบาลดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
878 โรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์ศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
879 โรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
880 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
881 โรงเรียนอนุบาลจุไรลักษณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
882 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
883 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ไกรอำนวยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
884 โรงเรียนดรุโณทยานแผนกสามัญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
885 โรงเรียนเมืองทองนิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
886 โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
887 โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
888 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
889 โรงเรียนอนุบาลอรณิชา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
890 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
891 โรงเรียนอนุบาลเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
892 โรงเรียนศรีอยุธยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
893 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
894 โรงเรียนพญาไท 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
895 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
896 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
897 โรงเรียนสวนมิสกวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
898 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
899 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
900 โรงเรียนบ้านครัววิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.