หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
นางพัชทร พนมพริ้ง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,860 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,527 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,853 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,833 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,114 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,700 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,746 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,916 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,747 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,273 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,514 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,596 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,552 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,043 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
801 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
802 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
803 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
804 โรงเรียนอนุบาลทอสี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
805 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
806 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
807 โรงเรียนอนุบาลมารี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
808 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
809 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
810 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
811 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
812 โรงเรียนปทุมคงคา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
813 โรงเรียนดาราคาม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
814 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
815 โรงเรียนพระโขนงวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
816 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
817 โรงเรียนวิศาลวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
818 โรงเรียนศรีวิกรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
819 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
820 โรงเรียนอนุบาลใจดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
821 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
822 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
823 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
824 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
825 โรงเรียนอนุบาลอธิพร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
826 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
827 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
828 โรงเรียนจินดาพงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
829 โรงเรียนภักดีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
830 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
831 โรงเรียนอนุบาลในปราณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
832 โรงเรียนอนุบาลเทพสุดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
833 โรงเรียนอนุบาลบ้านริมคลอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
834 โรงเรียนอนุบาลปราณมงคล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
835 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลร่มเย็น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
836 โรงเรียนอนุบาลวัลลภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
837 โรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
838 โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
839 โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
840 โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
841 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
842 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช แผนกอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
843 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
844 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
845 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
846 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
847 โรงเรียนวัดราชโอรส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
848 โรงเรียนวัดหนัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
849 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
850 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.