หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,903 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,899 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,080,072 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,137 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,791 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,349,060 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,962 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,762 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,318 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,535 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,629 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,590 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,077 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
751 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
752 โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยสมุสลิม 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
753 โรงเรียนลักษณเกียรติศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
754 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
755 โรงเรียนอนุบาลนริทร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
756 โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
757 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
758 โรงเรียนวาสุเทวี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
759 โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
760 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ประดู่ 1 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
761 โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
762 โรงเรียนอนุบาลวารุณี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
763 โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
764 โรงเรียนวัดจันทร์ใน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
765 โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
766 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
767 โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
768 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
769 โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
770 โรงเรียนอนุบาลมารียา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
771 โรงเรียนอนุบาลมีเพียร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
772 โรงเรียนอนุบาลยุคลธร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
773 โรงเรียนอนุบาลวันทา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
774 โรงเรียนอนุบาลศรินทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
775 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
776 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
777 โรงเรียนนราทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
778 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
779 โรงเรียนราชดำริ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
780 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
781 โรงเรียนอนุบาลดิสกล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
782 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
783 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
784 โรงเรียนขจรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
785 โรงเรียนคลองเตยวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
786 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
787 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
788 โรงเรียนวรรณวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
789 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
790 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
791 โรงเรียนอนุบาลบุษรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
792 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
793 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
794 โรงเรียนเกษมพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
795 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
796 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
797 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
798 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
799 โรงเรียนวชิรสิน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
800 โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.