หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,602 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,921 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,559 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,216 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,625 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,699 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,461 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,269 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,269 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,250 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,254 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,757 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,206 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,934,089 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,689 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
751 โรงเรียนอนุบาลนริทร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
752 โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
753 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
754 โรงเรียนวาสุเทวี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
755 โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
756 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ประดู่ 1 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
757 โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
758 โรงเรียนอนุบาลวารุณี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
759 โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
760 โรงเรียนวัดจันทร์ใน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
761 โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
762 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
763 โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
764 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
765 โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
766 โรงเรียนอนุบาลมารียา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
767 โรงเรียนอนุบาลมีเพียร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
768 โรงเรียนอนุบาลยุคลธร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
769 โรงเรียนอนุบาลวันทา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
770 โรงเรียนอนุบาลศรินทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
771 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
772 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
773 โรงเรียนนราทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
774 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
775 โรงเรียนราชดำริ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
776 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
777 โรงเรียนอนุบาลดิสกล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
778 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
779 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
780 โรงเรียนขจรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
781 โรงเรียนคลองเตยวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
782 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
783 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
784 โรงเรียนวรรณวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
785 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
786 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
787 โรงเรียนอนุบาลบุษรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
788 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
789 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
790 โรงเรียนเกษมพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
791 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
792 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
793 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
794 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
795 โรงเรียนวชิรสิน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
796 โรงเรียนสิงฟ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
797 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
798 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
799 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
800 โรงเรียนอนุบาลทอสี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th