หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,542 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,542 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,412 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,132 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,562 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,644 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,411 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,175 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,158 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,246 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,173 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,650 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,142 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,933,986 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,656 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
701 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
702 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
703 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
704 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
705 โรงเรียนสารวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
706 โรงเรียนหอวัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
707 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
708 โรงเรียนจินดานุกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
709 โรงเรียนเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
710 โรงเรียนดาราทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
711 โรงเรียนทับทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
712 โรงเรียนธนะนันทนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
713 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
714 โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
715 โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
716 โรงเรียนแย้มสอาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
717 โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
718 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
719 โรงเรียนสมิทธิโชติ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
720 โรงเรียนอนุบาลกุลพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
721 โรงเรียนอนุบาลฉัตรฉวี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
722 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
723 โรงเรียนอนุบาลโชติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
724 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
725 โรงเรียนอนุบาลถนอมรัก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
726 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
727 โรงเรียนอนุบาลปิยะพันธุ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
728 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
729 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
730 โรงเรียนอนุบาลรุ่งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
731 โรงเรียนอนุบาลเรืองอุไร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
732 โรงเรียนอนุบาลวาณีบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
733 โรงเรียนอนุบาลศิริกานต์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
734 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
735 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
736 โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
737 โรงเรียนอนุบาลอาภาภิรมย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
738 โรงเรียนอรรถมิตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
739 โรงเรียนเสนานิคม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
740 โรงเรียนประยงค์วิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
741 โรงเรียนพัฒนวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
742 โรงเรียนรักษาราชวิตร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
743 โรงเรียนเสริมปัญญา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
744 โรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
745 โรงเรียนอิสสละฟียะฮ์วิทยาลัย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
746 โรงเรียนจินดาอักษร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
747 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
748 โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยสมุสลิม 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
749 โรงเรียนลักษณเกียรติศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
750 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 15/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th