หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
นางพัชทร พนมพริ้ง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,831 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,517 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,835 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,768 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,048 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,660 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,736 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,885 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,729 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,255 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,503 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,577 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,441 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,012 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
701 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
702 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
703 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
704 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
705 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
706 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
707 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
708 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
709 โรงเรียนสารวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
710 โรงเรียนหอวัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
711 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
712 โรงเรียนจินดานุกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
713 โรงเรียนเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
714 โรงเรียนดาราทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
715 โรงเรียนทับทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
716 โรงเรียนธนะนันทนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
717 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
718 โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
719 โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
720 โรงเรียนแย้มสอาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
721 โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
722 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
723 โรงเรียนสมิทธิโชติ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
724 โรงเรียนอนุบาลกุลพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
725 โรงเรียนอนุบาลฉัตรฉวี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
726 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
727 โรงเรียนอนุบาลโชติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
728 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
729 โรงเรียนอนุบาลถนอมรัก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
730 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
731 โรงเรียนอนุบาลปิยะพันธุ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
732 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
733 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
734 โรงเรียนอนุบาลรุ่งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
735 โรงเรียนอนุบาลเรืองอุไร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
736 โรงเรียนอนุบาลวาณีบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
737 โรงเรียนอนุบาลศิริกานต์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
738 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
739 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
740 โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
741 โรงเรียนอนุบาลอาภาภิรมย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
742 โรงเรียนอรรถมิตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
743 โรงเรียนเสนานิคม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
744 โรงเรียนประยงค์วิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
745 โรงเรียนพัฒนวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
746 โรงเรียนรักษาราชวิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
747 โรงเรียนเสริมปัญญา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
748 โรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
749 โรงเรียนอิสสละฟียะฮ์วิทยาลัย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
750 โรงเรียนจินดาอักษร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 15/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.