หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,890 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,877 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,080,035 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,130 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,770 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,888 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,945 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,757 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,304 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,529 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,618 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,579 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,069 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
651 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
652 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
653 โรงเรียน จิ้นเตอะ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
654 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
655 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
656 โรงเรียนบำรุงศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
657 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
658 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
659 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
660 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
661 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
662 โรงเรียนโกศลวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
663 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
664 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
665 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
666 โรงเรียนศิลปวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
667 โรงเรียนศุภวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
668 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
669 โรงเรียนอนุบาลโกศล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
670 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
671 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
672 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
673 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
674 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
675 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
676 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
677 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
678 โรงเรียนวัดม่วงแค 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
679 โรงเรียนมังคละศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
680 โรงเรียนวิริยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
681 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
682 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
683 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
684 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
685 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
686 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
687 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
688 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
689 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
690 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
691 โรงเรียนซินไตท้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
692 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
693 โรงเรียนบางโพศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
694 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
695 โรงเรียนปิ่นวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
696 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
697 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
698 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
699 โรงเรียนวีระพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
700 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.