หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,590 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,890 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,537 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,203 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,609 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,690 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,456 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,259 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,239 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,250 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,247 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,743 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,200 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,934,055 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,684 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
651 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
652 โรงเรียนบำรุงศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
653 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
654 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
655 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
656 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
657 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
658 โรงเรียนโกศลวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
659 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
660 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
661 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
662 โรงเรียนศิลปวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
663 โรงเรียนศุภวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
664 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
665 โรงเรียนอนุบาลโกศล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
666 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
667 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
668 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
669 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
670 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
671 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
672 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
673 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
674 โรงเรียนวัดม่วงแค 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
675 โรงเรียนมังคละศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
676 โรงเรียนวิริยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
677 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
678 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
679 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
680 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
681 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
682 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
683 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
684 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
685 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
686 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
687 โรงเรียนซินไตท้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
688 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
689 โรงเรียนบางโพศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
690 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
691 โรงเรียนปิ่นวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
692 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
693 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
694 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
695 โรงเรียนวีระพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
696 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
697 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
698 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
699 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
700 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th