หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวชัญญานุช เกิดดี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวเกวลี วันจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นายคณิน ฟุ้งภูมิมงคล
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวพรรณพิไล ยิ้วแตร้น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,573,158 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,108,342 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,746,491 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,145,442 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,722,070 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,524,262 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,419,218 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,334,409 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,331,030 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,316,548 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,074,659 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,923,839 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,811,763 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,801,552 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
601 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
602 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
603 โรงเรียนอนุบาลปานตา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
604 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
605 โรงเรียนอนุบาลสมใจ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
606 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
607 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
608 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
609 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
610 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
611 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
612 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
613 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
614 โรงเรียนฉัตรวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
615 โรงเรียนชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
616 โรงเรียนเบญจมินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
617 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
618 โรงเรียนสายอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
619 โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
620 โรงเรียนอนุบาลแก้วหฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
621 โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
622 โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
623 โรงเรียนอนุบาลชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
624 โรงเรียนอนุบาลซื่อตรง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
625 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
626 โรงเรียนอนุบาลมานิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
627 โรงเรียนอนุบาลรังรอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
628 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
629 โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
630 โรงเรียนอนุบาลสายสุดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
631 โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
632 โรงเรียนพิชัยพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
633 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
634 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
635 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
636 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
637 โรงเรียนอนุบาลสัมมากร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
638 โรงเรียนอนุบาลราชเดช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
639 โรงเรียนอนุบาลสวนสยาม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
640 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
641 โรงเรียนคลองลำเจียก 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
642 โรงเรียนภัสสรานุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
643 โรงเรียนอนุบาลณฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
644 โรงเรียนอนุบาลอโณทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
645 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
646 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
647 โรงเรียน จิ้นเตอะ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
648 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
649 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
650 โรงเรียนบำรุงศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 13/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th