หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
นางพัชทร พนมพริ้ง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,803 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,510 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,815 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,687 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,037 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,608 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,730 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,871 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,714 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,250 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,492 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,557 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,150 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,002 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
601 โรงเรียนนิธิปริญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
602 โรงเรียนประไพพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
603 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
604 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
605 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
606 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
607 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
608 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
609 โรงเรียนอนุบาลปานตา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
610 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
611 โรงเรียนอนุบาลสมใจ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
612 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
613 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
614 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
615 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
616 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
617 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
618 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
619 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
620 โรงเรียนฉัตรวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
621 โรงเรียนชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
622 โรงเรียนเบญจมินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
623 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
624 โรงเรียนสายอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
625 โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
626 โรงเรียนอนุบาลแก้วหฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
627 โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
628 โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
629 โรงเรียนอนุบาลชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
630 โรงเรียนอนุบาลซื่อตรง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
631 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
632 โรงเรียนอนุบาลมานิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
633 โรงเรียนอนุบาลรังรอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
634 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
635 โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
636 โรงเรียนอนุบาลสายสุดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
637 โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
638 โรงเรียนพิชัยพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
639 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
640 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
641 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
642 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
643 โรงเรียนอนุบาลสัมมากร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
644 โรงเรียนอนุบาลราชเดช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
645 โรงเรียนอนุบาลสวนสยาม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
646 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
647 โรงเรียนคลองลำเจียก 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
648 โรงเรียนภัสสรานุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
649 โรงเรียนอนุบาลณฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
650 โรงเรียนอนุบาลอโณทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 13/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.