หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,518 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,167 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,332 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,089 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,540 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,622 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,374 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,124 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,115 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,244 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,145 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,616 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,111 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,933,957 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,642 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
601 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
602 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
603 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
604 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
605 โรงเรียนอนุบาลปานตา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
606 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
607 โรงเรียนอนุบาลสมใจ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
608 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
609 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
610 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
611 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
612 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
613 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
614 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
615 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
616 โรงเรียนฉัตรวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
617 โรงเรียนชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
618 โรงเรียนเบญจมินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
619 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
620 โรงเรียนสายอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
621 โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
622 โรงเรียนอนุบาลแก้วหฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
623 โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
624 โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
625 โรงเรียนอนุบาลชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
626 โรงเรียนอนุบาลซื่อตรง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
627 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
628 โรงเรียนอนุบาลมานิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
629 โรงเรียนอนุบาลรังรอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
630 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
631 โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
632 โรงเรียนอนุบาลสายสุดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
633 โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
634 โรงเรียนพิชัยพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
635 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
636 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
637 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
638 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
639 โรงเรียนอนุบาลสัมมากร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
640 โรงเรียนอนุบาลราชเดช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
641 โรงเรียนอนุบาลสวนสยาม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
642 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
643 โรงเรียนคลองลำเจียก 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
644 โรงเรียนภัสสรานุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
645 โรงเรียนอนุบาลณฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
646 โรงเรียนอนุบาลอโณทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
647 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
648 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
649 โรงเรียน จิ้นเตอะ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
650 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 13/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th