หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,589 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,876 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,526 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,198 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,599 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,682 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,452 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,252 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,235 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,249 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,245 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,737 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,193 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,934,044 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,681 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
551 โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
552 โรงเรียนโรจนนิมิต แผนกมัธยม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
553 โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
554 โรงเรียนสิรอักษร ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
555 โรงเรียนอนุบาลรังสิมา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
556 โรงเรียนอนุบาลศุภะวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
557 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
558 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
559 โรงเรียนบูรณะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
560 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
561 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
562 โรงเรียนวรรธนะวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
563 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
564 โรงเรียนบูรณ์วิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
565 โรงเรียนพัฒนวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
566 โรงเรียนพิมลวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
567 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
568 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
569 โรงเรียนอนุบาลสมิทธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
570 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
571 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
572 โรงเรียนประมุขวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
573 โรงเรียนรัตนกุลอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
574 โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหซษน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
575 โรงเรียนอนุบาลแสงทองอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
576 โรงเรียนอนุบาลอำภาพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
577 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
578 โรงเรียนอนุบาลฤชากร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
579 โรงเรียนอนุบาลอรียา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
580 โรงเรียนอุดมศาสตร์พัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
581 โรงเรียนวัดบวรมงคล 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
582 โรงเรียนเขมะสิระอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
583 โรงเรียนทิวไผ่งาม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
584 โรงเรียนศรีอุลัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
585 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
586 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
587 โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
588 โรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
589 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาธีรศิษย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
590 โรงเรียนอนุบาลบุษกร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
591 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
592 โรงเรียนกอบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
593 โรงเรียนจันทรวิชา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
594 โรงเรียนจำนงค์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
595 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
596 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
597 โรงเรียนนิธิปริญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
598 โรงเรียนประไพพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
599 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
600 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 12/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th