หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
นางพัชทร พนมพริ้ง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,783 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,506 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,804 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,635 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,031 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,584 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,729 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,858 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,704 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,242 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,485 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,545 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,145 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,614,994 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
501 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
502 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
503 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
504 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
505 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
506 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
507 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
508 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
509 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
510 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
511 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
512 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
513 โรงเรียนทองพูน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
514 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
515 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
516 โรงเรียนสุจิณณ์วดี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
517 โรงเรียนสุธรรมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
518 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
519 โรงเรียนเผดิมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
520 โรงเรียนสถาพรศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
521 โรงเรียนสุภาคมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
522 โรงเรียนสุภาคมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
523 โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
524 โรงเรียนวัดนาคปรก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
525 โรงเรียนภูมิสุขศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
526 โรงเรียนมณีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
527 โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
528 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
529 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
530 โรงเรียนจันทศิริวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
531 โรงเรียนอนุบาลยูรดา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
532 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
533 โรงเรียนวัดลิงขบ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
534 โรงเรียนเลิศหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
535 โรงเรียนวีรสุนทร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
536 โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
537 โรงเรียนอนุบาลนครธน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
538 โรงเรียนอนุบาลนัยนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
539 โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
540 โรงเรียนวัดอุดมรังสี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
541 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
542 โรงเรียนวัดแจงร้อน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
543 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
544 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
545 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
546 โรงเรียนเมตตาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
547 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
548 โรงเรียนแสงสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
549 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
550 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.