หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเขารักษ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางนาตยา พรหมเทศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางณภัค อินทร์ปาน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประสาธน์ราษฏร์บำรุง    จ.นครศรีธรรมราช
นายชาตรี ติงมหาอินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายจักรพรรณ นาโน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวญาญนันท์ คำมุงคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,688,475 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,842,008 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,140,250 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,402,034 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,821,520 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,654,594 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,560,346 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,553,064 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,552,066 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,382,244 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,301,103 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,108,553 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,971,071 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,933,912 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,835,629 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35128 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
501 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
502 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
503 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
504 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
505 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
506 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
507 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
508 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
509 โรงเรียนทองพูน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
510 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
511 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
512 โรงเรียนสุจิณณ์วดี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
513 โรงเรียนสุธรรมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
514 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
515 โรงเรียนเผดิมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
516 โรงเรียนสถาพรศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
517 โรงเรียนสุภาคมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
518 โรงเรียนสุภาคมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
519 โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
520 โรงเรียนวัดนาคปรก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
521 โรงเรียนภูมิสุขศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
522 โรงเรียนมณีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
523 โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
524 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
525 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
526 โรงเรียนจันทศิริวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
527 โรงเรียนอนุบาลยูรดา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
528 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
529 โรงเรียนวัดลิงขบ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
530 โรงเรียนเลิศหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
531 โรงเรียนวีรสุนทร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
532 โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
533 โรงเรียนอนุบาลนครธน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
534 โรงเรียนอนุบาลนัยนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
535 โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
536 โรงเรียนวัดอุดมรังสี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
537 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
538 โรงเรียนวัดแจงร้อน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
539 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
540 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
541 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
542 โรงเรียนเมตตาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
543 โรงเรียนแสงสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
544 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
545 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
546 โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
547 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
548 โรงเรียนอนุบาลอรจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
549 โรงเรียนวัดสารอด 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
550 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th