หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวชัญญานุช เกิดดี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวเกวลี วันจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวณัฐกานต์ บัวมีกลิ่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นายคณิน ฟุ้งภูมิมงคล
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวพรรณพิไล ยิ้วแตร้น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,573,127 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,108,329 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,746,456 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,145,427 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,722,063 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,524,256 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,419,197 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,334,395 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,331,010 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,316,528 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,074,632 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,923,818 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,811,746 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,801,538 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35116 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
501 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
502 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
503 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
504 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
505 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
506 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
507 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
508 โรงเรียนทองพูน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
509 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
510 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
511 โรงเรียนสุจิณณ์วดี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
512 โรงเรียนสุธรรมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
513 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
514 โรงเรียนเผดิมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
515 โรงเรียนสถาพรศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
516 โรงเรียนสุภาคมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
517 โรงเรียนสุภาคมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
518 โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
519 โรงเรียนวัดนาคปรก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
520 โรงเรียนภูมิสุขศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
521 โรงเรียนมณีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
522 โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
523 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
524 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
525 โรงเรียนจันทศิริวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
526 โรงเรียนอนุบาลยูรดา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
527 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
528 โรงเรียนวัดลิงขบ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
529 โรงเรียนเลิศหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
530 โรงเรียนวีรสุนทร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
531 โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
532 โรงเรียนอนุบาลนครธน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
533 โรงเรียนอนุบาลนัยนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
534 โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
535 โรงเรียนวัดอุดมรังสี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
536 โรงเรียนวัดแจงร้อน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
537 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
538 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
539 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
540 โรงเรียนเมตตาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
541 โรงเรียนแสงสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
542 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
543 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
544 โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
545 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
546 โรงเรียนอนุบาลอรจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
547 โรงเรียนวัดสารอด 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
548 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
549 โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
550 โรงเรียนโรจนนิมิต แผนกมัธยม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th