หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
นางมยุรี วรนุช
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
นายประสพ สลุงอยู่
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
ภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สุภพรชัย เชาว์อยชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รัตนาพร เวียงแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ภานุพงศ์ ตันสุข
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,292,618 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,100,886 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,811,258 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,025,769 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,890,402 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,658,333 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,576,241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,481,029 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,397,070 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,336,185 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,176,113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,166,411 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,159,598 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,130,530 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,106,927 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35054 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนไทรอัมค์คิงส์ดอมส์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
452 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
457 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
460 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
471 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
472 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
473 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
478 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
500 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th