หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,071 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,060 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,225,685 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,728 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,512,242 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,337,857 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,048 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,289 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,126,963 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,158 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,872,764 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,245 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,006 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,783,753 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35001 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
454 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
457 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
468 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
469 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
470 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
475 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
497 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนทองพูน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th