หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,866 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,282 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,787 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,275 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,275 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,732 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,303 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,224 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,212 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,630 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,195 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,782 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,596 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,273 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35095 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
454 โรงเรียนไทรอัมค์คิงส์ดอมส์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
455 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
456 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
461 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
464 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
475 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
476 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
481 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/702 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th