หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนลุมพินี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนคลองลำเจียก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
นายรุ้ง นามวงค์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ บุญสันท์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางฉลองจิตร มะลิงวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดนวลจันทร์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายจามร วิริยะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,211,375 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,989,580 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,536,855 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,997,569 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,654,054 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,445,924 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,317,107 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,274,579 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,203,947 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,198,394 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,939,242 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,823,613 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,738,751 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,718,670 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,709,186 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35110 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
457 โรงเรียนไทรอัมค์คิงส์ดอมส์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
458 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
459 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
464 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
467 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
478 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
479 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
484 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th