หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
พ.ต.ท.ศุภกร เพียรเสมอ
ตำหแน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัสดีศึกษา    จ.หนองคาย
นายนะที ราชนิรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสาวศิรประภา วิพัฒน์กิจไพศาล
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแผนและพัฒนาการ
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ร.ร.นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายอภิวัฒน์ พุทธรัตน์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส่องตาแล    จ.กำแพงเพชร
นายอรรถพล สถานพงษ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : ระดับชั้นประถมศึกษา
ร.ร.บ้านลุงปุง    จ.สุรินทร์
นางสาวธีราพร แสงบุญส่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,308,278 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,305,794 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,348,807 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,126,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,052,540 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,025,913 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,005,738 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 894,137 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 883,341 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 853,884 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 845,492 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 834,340 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 800,903 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :รายละเอียดโรงเรียน
รหัสโรงเรียน : 30101669
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
เขตพื้นที่การศึกษา : 5
ที่อยู่ : บ้านหนองหอย
ตำบล : หนองหอย
อำเภอ : พระทองคำ
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30220
ระดับที่เปิดสอน :
สังกัด : รัฐบาล
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 0000-00-00
ผู้ก่อตั้ง :
ผู้รับใบอนุญาต :
เว็บไซต์ : http://www.thaischool.in.th/30101669/
 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th