รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


122 ม.1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.