หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
นายปรีชา รอดมณี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายนนทพล พลอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,252,532 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,030,067 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,759,775 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,992,103 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,862,017 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,632,897 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,545,359 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,577 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,368,760 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,321,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,140,462 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,125,119 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,104,044 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,090,936 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,082,115 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
การทดสอบอ่านเขียนประจำภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
วันวชิราวุธ
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
ลูกเสือจิตอาสา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
งานมะแข่นของดีตำบลเมืองลี
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2562
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 21 พ.ย. 61
23พฤศจิกายน2561กีฬาสีภายใน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส | 21 พ.ย. 61
กิจกรรม
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา | 21 พ.ย. 61
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 21 พ.ย. 61
นิเทศการสอน Grapeseed English Program
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 21 พ.ย. 61
กิจกรรมมอบรางวัลพัฒนาการทางการศึกษา
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 21 พ.ย. 61
สอบ Pre O-net
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 21 พ.ย. 61
ประกาศผลสอบ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า | 21 พ.ย. 61
การสอบอ่านเขียน pisa
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 21 พ.ย. 61
21-22 พ.ย. 61 โรงเรียนเป็นสถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทย ปิดเรียน 2 วัน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 21 พ.ย. 61
ชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่1เพลงคุณธรรม ม.1-3ตัวแทนระดับภาค
โดย : นางเรณุกา ผูกจันอัด
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
บทคัดย่อ
โดย : ดร.อรทัย เกิดภิบาล
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง

โดย : นางธัญวรัตน์ มีพันธ์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
โดย : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
ุชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์รายวิชาสังคมศึกษา ม.2
โดย : นางสาระภา เนียมทอง
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
เหรียญทองชนะเลิศลำดับที่1เพลงคุณธรรม ตัวแทนระดับภาค
โดย :
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงมุทิตา โคตะนนท์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงลดามณี วันรัก เด็กหญิงสุกัญญา ขันคุ้ม เด็กหญิงสุภัทตรา ไชยะรินทร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายจักริน นัดทะยาย เด็กชายสนฤสรณ์ ศรีพิลา เด็กชายสุรชัย สวนไผ่
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายตะวัน ไกรสมมะ เด็กหญิงทรีรัตน์ แสงวิเศษ เด็กหญิงเกวลี หินอุดม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th