หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
นางพัชทร พนมพริ้ง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,768 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,502 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,800 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,603 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,024 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,561 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,725 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,854 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,701 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,238 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,482 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,540 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,138 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,614,990 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ตรวจฟันประจำปี ให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
กิจกรรม “ค่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมบทเรียน (Best Practice)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิตฯ และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
งานฌาปนกิจศพ พระอธิการทองหล่อ สุเมโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดทันใจ
โรงเรียนนครวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตรวจฟันประจำปี ให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) | 21 ม.ค. 65
ผลงานเรื่องระบบสุริยะ ชั้น ป.4
โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า | 21 ม.ค. 65
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) | 21 ม.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ม.ค. 65
ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง สมัครเจ้าหน้าที่ พสวท. งบรายได้สถานศึกษา
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ | 21 ม.ค. 65
คณะเหล่าาชาดจังหวัดตรัง ติดตาม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ม.ค. 65
การเปิดเรียนที่โรงเรียน(ON-SITE) หลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่
โรงเรียนด่านขุนทด | 21 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 21 ม.ค. 65
ห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนประตูชัย รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประตูชัย | 21 ม.ค. 65
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
โดย : นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a science ร้องให้ได้เรื่อง ปีก2564
โดย : นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
โดย : นายณัฐพล บัวเกตุ
ร.ร.เทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)    จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา 2564
โดย : พระวรพิน ไชยเพช็ร
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความอก้กระทู้ธรรมชั้นตรี ปีการศึกษา 2564
โดย : พระวงเดือน สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือภาษาไทย ระดับม.ปลาย ปีการศึกษา 2564
โดย : สามเณรรัชชานนท์ สุทนต์
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564
โดย : สามเณรณัฐวุฒิ แคน้ำ
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.