หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางวรัญญา. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางรักเล่ห์ ริยะบุตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางหทัยทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรณิการ์ อ่อนอำพันธ์
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,587,691 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,402,451 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,045,059 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,157,371 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,017,514 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,792,129 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,753,252 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,546,256 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,373 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,757 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,419,709 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,407,125 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,392,963 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,923 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,271,152 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
๑๕ เม.ย.ชุมนุมศิษย์เก่า ช.ว.
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 62)
๑๕ เม.ย.นี้ทำบุญประจำปี (สรงน้ำหลวงพ่อหนู)
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 62)
ประชุมผู้ประครองและแจ้งผลการเรียน
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 62)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 62)
ปัจฉิม 2561
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 62)
งานศิษย์เก่า"คืนสู่เหย้าชาว ปว.62"
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 เม.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๑๕ เม.ย.ทำบุญประจำปีและชุมนุมศิษย์เก่า ช.ว.
โรงเรียนไชยาวิทยา | 21 เม.ย. 62
วันที่ 16 พ.ค. 2562 โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก | 21 เม.ย. 62
วันที่ 13 - 15 พ.ค. 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก | 21 เม.ย. 62
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 21 เม.ย. 62
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 21 เม.ย. 62
กำหนดการเตรียมความพร้อมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 21 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย​ ปีการศึกษา​ 2562
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 20 เม.ย. 62
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนดังรายชื่อ กรุณาติดต่อกับครูที่ปรึกษา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 20 เม.ย. 62
ร่วมกิจกรรม อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน | 19 เม.ย. 62
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 19 เม.ย. 62
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดควนเมา
โดย : ดร.อรทัย เกิดภิบาล
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง
รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
โดย : นางบุษกร หวานเพราะ
ร.ร.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    จ.ขอนแก่น
ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์
โดย : ประภาภัทร เป้าชุมแสง
ร.ร.วรเวทยากร    จ.บุรีรัมย์
บทเรียนออนไลน์ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
โดย : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ร.ร.เขาดินประชานุกูล    จ.กระบี่
กิจกรรมลูกเสือ ป.1-ป.3
โดย :
ร.ร.วรเวทยากร    จ.บุรีรัมย์
วาดรูประบายสี สีเทียน ระดับอนุบาล
โดย : เด็กชายพุทธิชัย ลืมไธสง
ร.ร.วรเวทยากร    จ.บุรีรัมย์

โดย :
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี
นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงของโรงเรียน ได้ ๘๓.๕๐
โดย : ดญ.ศุวิมล รามจุล
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี
นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงสุดของโรงเรียน ได้ ๘๔.๒๕
โดย : ดช.ภูมิพัฒน์ มงคลพิไลสกุล
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th