หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางสาวเบญจมาศ ลอดเลี้ยง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นายถาวร พรมชาติ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายสุระสิทธิ์ นนทะเสน
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายทองดี
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายชัยยะ พรมพิศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,068,524 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,672,942 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,450,549 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,809,538 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,686,795 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,463,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,551 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,366,181 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,237,251 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,198,917 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,937,074 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,933,352 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,922,666 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,875,185 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
5/5/61 พิธีเปิด อบรมสื่อการสอนออนไลน์ Google classroom
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
30 เม.ย.-2 พ.ค.61 เข้าค่ายก่อนเรียน วัดอุบลแก้ว
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
29/4/61 รับรายงานตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
25-4-61 สภากาแฟ ที่ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
21/3/61 งานสภากาแฟ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
2/3/61 ปัจฉินิเทศ ปี 2561
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 22 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
โรงเรียนวัดท่าเรือ | 21 มิ.ย. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 21 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 | 21 มิ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 21 มิ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 21 มิ.ย. 61
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 มิ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 21 มิ.ย. 61
วงเมโลเดี้ยน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 มิ.ย. 61
มอบของรางวัล
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 21 มิ.ย. 61
บทคัดย่อ
โดย : นางอธิชา ขันทะผล
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย เล่มที่ 1 โรคเอดส์
โดย : นางบังอร วงศ์ประเสริฐ
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel ๒๐๑๐ เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ๒๐๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์๑ (ง๒๐๒๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดย : นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต เล่ม8 ป.3
โดย : นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย 4 เล่มที่ 1 หลักและวิธีการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
โดย : นางสุวรรณี อินธิแสง
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายพงศ์ภีระ ประสิทธิ์นอก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายนัดวี ยิ้มใย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กหญิงชวัลรัตน์ น้อมจันทึก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ
โดย : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th