หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,428 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,086 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,107 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,593 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,100 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,390 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,426,972 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,938 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,457 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,116 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,481 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,280 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,719 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง.ผอ.สพป.บึงกาฬ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 63)
การจัดการสอนออนไลน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 63)
การเตรียมความพร้อมของสถานที่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 63)
มอบเงินนักเรียนทุนเสมอภาค (COVID-19)
โรงเรียนบ้านทับช้าง
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 63)
สภานักเรียนต้นแบบ สพม.27
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 63)
เยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม | 30 พ.ค. 63
Announcement: Declaration of Integrity Intent
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 30 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะเรียนออนไลน์)
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดใบมอบตัว
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 30 พ.ค. 63
ตารางเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดลาดกระบัง
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) | 29 พ.ค. 63
กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 พ.ค. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านไชยราช เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับป
โรงเรียนบ้านไชยราช | 29 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอนนาฏศิลป์
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 29 พ.ค. 63
โรงเรียนของหนู สายชั้นอนุบาล ๒
โดย : นางเสาวณี เหล็กเพ็ชร์
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันโครงงานประเภท "สิ่งประดิษฐ์" วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
โดย : นางสาวสุรีรัตน์ พะจุไทย
ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี 2562
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “เบียร์เกมส์” ระดับมัธยมศึกษา งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดย : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
100 คะแนนเต็มวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET)
โดย : เด็กหญิงเจสสิกา อิฟอมา นวาชูควู
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
โดย : นางสาวอทิตยา อยู่เป็นสุข
ร.ร.วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ The heart of giving.
โดย : นักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กหญิงธนพร หวังเทวีวรกุล
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th