หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิสา คงรำพึง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวศุภัชฌา สระทองอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายพีระพงศ์ พันธุรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายสมภพ สดคมขำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธีระพล กิจเกิด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดปลายสระ    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,249,861 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,952,789 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,934,942 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,484,906 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,295,191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,664 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,096,933 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,121 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,878,915 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,079 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,777,546 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,747,381 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,727,812 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,711,932 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,654,686 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ผู้ปกครองบริจาคเครื่องดนตรี
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 20 ส.ค. 60)
ผู้ปกครองบริจาคหนังสือ 10/08/60
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 20 ส.ค. 60)
รับทุนการศึกษา 10 ส
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 20 ส.ค. 60)
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ส.ค. 60)
การประกวดชุดแฟนซี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ส.ค. 60)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 20 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 20 ส.ค. 60
โครงการป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ ประจำปี 2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 20 ส.ค. 60
กราบถวายสักการะพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 และศึกษาดูงาน
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 20 ส.ค. 60
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 20 ส.ค. 60
งานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 20 ส.ค. 60
บริษัท Honda ประสบชัยกลการ สาขาแม่สอด อบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ เรื่องการสวมหมวกกันน็
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 20 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดกิจกรรมตามโครงการ“ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ วัดคอกช้างเผือก
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 20 ส.ค. 60
จัดทำดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบและดอกแก้ว
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 20 ส.ค. 60
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับ วิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อส
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 20 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านท่าอาจจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1/2560
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 20 ส.ค. 60
ครูผูสอนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวเกศรินทร์ ทับทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
แผ่น 6 อ่านคล่องร้องเล่น
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
แผ่น 5 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๔ พยางค์
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
แผ่น 4 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๓ พยางค์
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
แผ่น 3 อ่านและเขียนคำคล้องของ ๒ พยางค์
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
ระบายสีภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดย :
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
กระดาษพับหรรษา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โดย :
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
ถ่ายทำวิดีโอ "หัวหน้าห้องคนใหม่"
โดย :
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
วาดภาพระบายสี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวสาวลักษณ์ ผุยศรี
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร

โดย : วิชิตพล
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th