หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,897 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,885 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,080,064 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,134 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,782 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,993 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,956 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,760 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,310 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,531 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,625 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,586 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,074 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบสุดท้าย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
โรงเรียนคลองสำโรง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ค่ายพัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
จ่ายเงินจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ตรวจฟันประจำปี ให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
News5 "เดินต่อไปมดงาน" ผอ.นพดล อินทร์ลับ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) | 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.6
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.5
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.4
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.3
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.2
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.1
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 21 ม.ค. 65
News4 ติดตั้งป้ายเส้นทางมาโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) | 21 ม.ค. 65
ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี | 21 ม.ค. 65
ปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจร.ร.
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ | 21 ม.ค. 65
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
โดย : นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a science ร้องให้ได้เรื่อง ปีก2564
โดย : นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ร.ร.พนมดงรักวิทยา    จ.สุรินทร์
รางวัลเป็นผู้มีความประพฤติดี มีค่านิยม และมีมารยาทดี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ตามโครงการเด็กประพฤติดี มีค่านิยมและมีมารยาทดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
โดย : นางสาวชนัสถ์นันท์ สุนทรโชติ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
โดย : นายณัฐพล บัวเกตุ
ร.ร.เทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)    จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา 2564
โดย : พระวรพิน ไชยเพช็ร
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความอก้กระทู้ธรรมชั้นตรี ปีการศึกษา 2564
โดย : พระวงเดือน สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือภาษาไทย ระดับม.ปลาย ปีการศึกษา 2564
โดย : สามเณรรัชชานนท์ สุทนต์
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.