หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมย์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวฤทัยรัตน์ บัวะิทักษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสุภญา สุพล
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายอนันท์ แวงวรรณ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,558,268 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,453,839 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,293,847 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,700,801 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,558,299 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,358,154 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,342,795 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,204,865 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,182,620 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,102,415 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,904,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,887,833 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,827,591 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,817,388 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 88 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 61)
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 61)
ทัศนศึกษาดรีมเวิล์ดป.3 ,ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 61)
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 61)
การฝึกอบรมลูกเสือโครงการต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 61)
อบรมครูภาษาไทย 22-23 มี.ค.2561
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ส่งลูกสู่ฝั่ง บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 มี.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาตอบแทนความดีด้วยหัวใจ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 16 มี.ค. 61
กิจกรรมอุ่นอรักใต้ร่มพระบารมี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 08 มี.ค. 61
รักษามาตรฐานโรงเรียน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 24 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดี เด็กชายภัทรวุฒิ ทบอุตสาหสิริ สอบเข้าห้องเรียน EP โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 24 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดี เด็กชายศุภฤกษ์ บูรณ์เจริญ สอบเข้าห้องเรียน GP โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 24 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดี เด็กชายชัยทัศน์ มาหา สอบเข้าห้องเรียน GP โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 24 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดี เด็กชายภควัต ศรีสุวอ สอบเข้าห้องเรียน GP โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 24 มี.ค. 61
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 24 มี.ค. 61
รับประกาศนียบัตร
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 24 มี.ค. 61
เนื้อหา
โดย : นางโสภิต มูลดามาตร
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
ส่วนหน้า
โดย : นางโสภิต มูลดามาตร
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
เอกสารประกอบการเรียนทัศนศิลป์
โดย : นางโสภิต มูลดามาตร
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องซอสพริกศรีราชา เป็นมากกว่าที่คุณคิด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง โดยการสะกดคำตามรูปการเขียน
โดย : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
เหรียญทองมิตรภาพ
โดย : expo Muafakat Kedah 2018
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
โครงงานอาชีพ เรื่อง…คุกกี้กล้วย
โดย : นางสาวนันทวรรณ เจียมศิริ
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
โครงงานอาชีพ เรื่อง…ครีมอาบน้ำแตงกวา
โดย : นายอเนก พงษ์สวัสดิ์
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
โครงงานอาชีพ เรื่อง…แชมพูสระผมแครอท
โดย : นางสาววริศรา พูลเกิด
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
โครงงานอาชีพ เรื่อง…เจลล้างมือว่านหางจระเข้
โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์ทองพลาย
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th