หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
นางสาวมัทนา นิถานานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,169,863 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,862,145 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,610,647 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,919,686 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,787,655 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,563,765 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,465,953 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,447,562 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,293,756 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,285,810 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,075,157 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,037,191 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,020,357 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,011,147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,667 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 61)
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 61)
งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 22 ก.ย. 61)
วันภาษาแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 64 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ผู้บริหารโรงเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
มุทิตาจิตจากนักเรียน
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 21 ก.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 22 ก.ย. 61
วันสันติภาพโลก ปี2561
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 22 ก.ย. 61
การแสดงพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "บุญเกื้อเกมส์" ครั้งที่ 14 (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 21 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 21 ก.ย. 61
พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ก.ย. 61
ฝ่ายวิชาการจัดประชุม วางแผนการทำงาน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ก.ย. 61
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 21 ก.ย. 61
โครงการอบรมค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ. "ปลูกฝังพลังบวกวัยทีน ร่วมแก้ไขปัญ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 21 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 21 ก.ย. 61
รางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
โดย : นางเวียงพิศ คำสุทธี
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559
โดย : นางเวียงพิศ คำสุทธี
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๐ จากคุรุสภา
โดย : นางเวียงพิศ คำสุทธี
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
โดย : นางเวียงพิศ คำสุทธี
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
การรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครูจังหวัดสมุทรสาครประจำปี ๒๕๖๑
โดย : นายณรงค์ เนตรลา
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
สรุปเหรียญรางวัล งานสานฝัน ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดควนเมา
โดย : นักเรียน
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
ผลงานการออกแบบโปรแกรม Sketch up ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6/1
โดย : การออกแบบโปรแกรม Sketch up
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
โครงงานคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝน ฟ้า อากาศ
โดย : โครงงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร    จ.สกลนคร
ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
โดย : ผ้ามัดย้อมผสานผ้าปักลายม้ง
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th