หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวสุพรรณี โสภี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวปรางสุดา สมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนิสากร ดาโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวตุ๊กตา แก้วประดับ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวกนกวรรณ เจริญอึ๊ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,034,646 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,959,805 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,722,923 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,711,704 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,377,087 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,200,605 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,097,800 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,990,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,984,072 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,728,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,711,404 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,652,449 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,642,527 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,620,399 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,584,813 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,491,869 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
( จำนวน 36 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 60)
ประชุมผอ.ร.ร.บูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพฯ
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 60)
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 และ ม.3 วันที่ 23 มีนาคม 2560
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 121 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 60)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 60)
ชบาอาลัย จากใจพี่สู่น้อง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 60)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 24 มี.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น..อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 25 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัตรนักเรียน 2560
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 24 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 24 "ประกายรุ้ง" โรงเรียนบ้านคูบ 23 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 มี.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน SARและการรายงาน QAMS ในลักษณะ Online
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 มี.ค. 60
เลื่อนเงินเดือนครูฯเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่ม 1 ตุลาคม 2560
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 24 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 24 มี.ค. 60
กิจกรรมโครงการครูแดร์
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างทางการศึกษาและการมีงานทำ (ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
mon_e sar 2559 V 2
โดย : นางทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู 2559
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
คะแนน KPA รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
คะแนน KPA รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ยุทธศาสตร์หลักที่ ๒ “อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ”
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงนริศรา ยามา
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
โดย : / เด็กชายธเนศ บุญมาน / เด็กชายอติคุณ มามี /เด็กชายเฉลิมชัย พันธะ
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายณัชพล สุขเภา /เด็กชายนันทกานต์ จันทร์จอม / เด็กชายภูริช โตสงคราม
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
โดย : 1. เด็กชายกิตติพร ลำพา 2. เด็กหญิงกิติยา รัติโชติ 3. เด็กหญิงกุลณัด รัติโชติ 4. เด็กชายชลธาร มิ่
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
โครงงานเกษตร เรื่อง ไม้กวาดจากขวดเป๊ปซี่
โดย : นายจักรวาล ชำนาญเวช,นายวรวุธ สมบูรณ์
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th