หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวมัลลิกา บิลหมัน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,464,426 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,287,602 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,180,323 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,632,543 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,472,577 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,704 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,263,289 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,139,376 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,084,628 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,024,382 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,857,168 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,844,921 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,786,242 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,753,610 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 วันที่ 11 - 30 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 21 ม.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
โครงการเพชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
วิชาที่สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
วิชาสอบามโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ม.ค. 61
ผลการนประเมินการอ่านการเขียน ศุนย์เรียนรู้
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
รายงานผลยกระดับผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
เปรียบเทียบผลสอบ Pre O-NET ชั้น ป.ุ6
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
ผลการประเมินการอ่านเขียนครั้งที่ ๓
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 21 ม.ค. 61
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง (งบฯอบจ.นนทบุรี)
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 21 ม.ค. 61
รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ 18 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 21 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 20 ม.ค. 61
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 12/2560 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) 9 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 20 ม.ค. 61
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 8 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 20 ม.ค. 61
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผาดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กๆ 8 ม.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 20 ม.ค. 61
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ o-net โรง้รียนบ้านคูบ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 ม.ค. 61
การมอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง 19 มค.2561
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 ม.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 19 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้ คนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 19 ม.ค. 61
นายกิจจา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รับโล่เกียรติคุณ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 ม.ค. 61
ติวเข้มโอเน็ต 2561
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 19 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 19 ม.ค. 61
กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมในวันเสาร์ อาทิตย์
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 19 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 19 ม.ค. 61
รายงาน “การดำเนินการห้องเรียนสีขาว”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 ม.ค. 61
เอกสารการดำเนินการห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 ม.ค. 61
แฟ้มการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 ม.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 18 ม.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 18 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 18 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีท่านชัย
โรงเรียนแม่สอด | 18 ม.ค. 61
วันที่ 18 ม.ค.2561 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูตัวแทน เข้า
โรงเรียนแม่สอด | 18 ม.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 18 ม.ค. 61
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 ม.ค. 61
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ 18 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านคูบ | 18 ม.ค. 61
วันครูประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านนาทวี | 10 ม.ค. 61
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 18 ม.ค. 61
งานวันครู ประจำปี 2561 ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลท่าตูม
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 18 ม.ค. 61
ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่กิจจา นามสนธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 ม.ค. 61
ลูกหลานคุณครูเชย รุ่งเมืองได้มอบเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 ม.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 18 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 18 ม.ค. 61
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 18 ม.ค. 61
กิจกรรมกีฬาวันครู ณ โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 18 ม.ค. 61
กิจกรรมการเรียนดนตรีไทย
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 18 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 17 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th