หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประภาพร กิจประชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
มนต์ชาตรี มณีเขียว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางจิตตา กันเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย    จ.กาฬสินธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์ทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย    จ.กาฬสินธุ์
นายอภิเดช แจ่มพงษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย    จ.กาฬสินธุ์
นายประยุทธ์ พงษ์สุวรรณ
ตำหแน่ง : พนักงานบริการ
กลุ่ม : กลุ่มงานบริการ
ร.ร.ปากจ่าวิทยา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,008,862 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,933,804 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,672,142 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,658,303 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,353,213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,184,690 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,059,232 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,967,858 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,958,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,695,726 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,693,189 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,634,947 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,622,634 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,595,522 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,572,338 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,461,422 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ดำเนินการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 ก.พ. 60
สพป.สตูล จับมือ สถาบันฝึกหัดครู มาเลเซียร่วมพัฒนาภาษามาลายู-อังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลละงู | 26 ก.พ. 60
ยินดีกับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ชุมพรโอเพ่น รุ่นอายุ 11-12 ปี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ก.พ. 60
หนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 26 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 26 ก.พ. 60
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 60
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 60
21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านท่าอาจ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 60
คุณโชคชัย ทนะวัง และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆในวันที่ 23 ก.พ.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 25 ก.พ. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 25 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (http://bankoob.ac.th/news-detail_311
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.พ. 60
1 มี.ค. 60 สอบ las ป.2และ ป.5
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 25 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60 สอบการอ่าน เขียน ป.3- ป.4
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 25 ก.พ. 60
23 ก.พ. 60 สอบการอ่าน เขียน ป.1-ป.2
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 25 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้น ป.1 ปี 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 25 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 25 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 25 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
ผลการสอบประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ระดับอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
ผลการสอบประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
"Big C ทำดีเพื่อพ่อ" มอบของแก่น้องๆ 16 ก.พ.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 24 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการ EP
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 24 ก.พ. 60
วันที่ 23-24 ก.พ.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนแม่สอด เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาในประ
โรงเรียนแม่สอด | 24 ก.พ. 60
ประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.อนัญญา เตโช ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน อันดับที่ 17 ในการแข่งขัน (เรียงร้อยถ้อย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ธนกฤต ประสม ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 5 ในการแข่งขัน (Multi Skill Com
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ณฐากาญจน์ บุดดาจี๋ ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภัคควลัญญ์ ปัญญาไว ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 2 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ชลันดา ยาราช และ ด.ช.พีรฉัตร สืบศิริโชติกุล ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง อันดับ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.โกลัญญา บุญมานพ ได้เข้าร่วม ในการแข่งขัน (North Sillapa phare) ระดับชั้นมัธย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.สุประวีญ์ เปรี่ยมพิมาย ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง ในการแข่งขัน (Impromptu Speech
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรงเรียนเสนานิคม | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 เมษายน 2560
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.คนัญญา ฟูวงศ์สิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ในการแข่งขัน Story Telling ระดับ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การตรวจสอบนักเรียนซำ้ซ้อนในระบบ DMC
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ปก IS ม.4 (ครูศศิธร)
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 24 ก.พ. 60
แผนการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
โครงการเปลี่ยนหลอด LED
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์อบรมผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
สำรวจความต้องการอบรมวิชาชีพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์ ที่ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประกาศผลการประกวดร้องเพลง งานวันวิชาการ “โมคลานสานต่อ รอยพ่อทำ” ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การเปิดศูนย์รับบริจาคเงินฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/591 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th