หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพาดี ฉิมพาลี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปริญ ไชยศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
ดร.สุริสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางภัทรมน ไกรศรีทุม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,636,300 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,608,359 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,388,728 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,770,202 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,644,815 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,425,918 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,390,705 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,315,219 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,219,739 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,161,724 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,964,986 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,916,792 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,903,955 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,879,072 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,852,002 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 21 พ.ค. 61
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด วรรณกรรมท้องถิ่นคลองลาน รายวิชาภาษาไทย 6
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 21 พ.ค. 61
การเข้าใช้งาน Application NotySchoolCare สำหรับนักเรียน
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 21 พ.ค. 61
รายชื่อผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 21 พ.ค. 61
Link สำหรับ Download เกณฑ์การประเมินวิทยฐาน ว.21
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 21 พ.ค. 61
๒๖๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
ประวัติวันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 29 พ.ค. 2561
โรงเรียนวัดดอกไม้ | 21 พ.ค. 61
ฉีดน้ำล้างสิ่งปฎิกูล
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะทำงานสัมมนาครูผู้รับผิดชอบลูกเสือโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ขอเผยแพร่ผลงานโดยครูรัตนาภรณ์ คงเมือง
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 21 พ.ค. 61
พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ที่โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
๒๕ พฤษภาคมนี้ คัดเลือกนศท.ปี ๑ ศนูย์ฝึกนศท.ร.ร.ไชยาวิทยา
โรงเรียนไชยาวิทยา | 21 พ.ค. 61
๒๖๒ การจำหน่ายนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๖๑ มอบหนังสือคู่มือใช้บทอาขยานไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๘ การประชุมโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๗ การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดด่านประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดด่าน | 21 พ.ค. 61
๒๕๖ การใช้ที่ราชพัสดุ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๕ การรณรงค์ป้องกันเหตุทางถนนตลอดปี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๔ ประชาสัมพันธ์ตระหนักรู้การก่อเหตุร้าย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๓ ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๒ มอบวารสาร Smart BIZ by
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๑ การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๐ การสนับสนุนนโยบายเลิกใช้พลาสติก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๔๙ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๔๘ การประกวดกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูห้องเรียน MEP
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 21 พ.ค. 61
ประกาศเชิญชวนสมัครประธานนักเรียนปี61
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 21 พ.ค. 61
xxx ทวงคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูรุ่งนภา กระสังข์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 พ.ค. 61
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 20 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโสมนัส | 20 พ.ค. 61
กิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่นหลาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 พ.ค. 61
ลูกเสือดีอย่างไร ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น นี้คือตัวอย่างอีกครอบครัวหนึ่งในกิจการลูกเสือจากรุ่นตายายสู่รุ่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 พ.ค. 61
โครงการไหว้น้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 19 พ.ค. 61
ร่วมรำลึก "วันอาภากร" ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 19 พ.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 19 พ.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 19 พ.ค. 61
ครูอนิตตา บัวสาย เผยแพร่ผลงาน
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 19 พ.ค. 61
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 19 พ.ค. 61
รับบริการตัดผม
โรงเรียนบ้านซับตารี | 18 พ.ค. 61
ปฏิทินวิชาการและปฏิทินกิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 18 พ.ค. 61
"Boom S.T.P. รับน้อง โรงเรียนสตรีพังงา 2561"
โรงเรียนสตรีพังงา | 18 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 18 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 พ.ค. 61
ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 18 พ.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/663 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th