หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,034 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,853,565 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,844,707 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,238,983 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,186 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,592 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,724 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,509 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,756,824 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,002 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,077 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,207 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แข่งกรีฑาสีภายใน
โรงเรียนไชยาวิทยา | 24 มิ.ย. 60
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนไชยาวิทยา | 24 มิ.ย. 60
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 24 มิ.ย. 60
วันที่ 23 มิ.ย.2560 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์
โรงเรียนแม่สอด | 23 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนแม่สอด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้ส
โรงเรียนแม่สอด | 23 มิ.ย. 60
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดโสมนัส | 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 23 มิ.ย. 60
เสาธงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 23 มิ.ย. 60
ผลการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" ระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 23 มิ.ย. 60
กำหนดวันสอบกลางภาค
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 23 มิ.ย. 60
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filin
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 23 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกบัญชี
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 23 มิ.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 23 มิ.ย. 60
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 23 มิ.ย. 60
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี2560 (TEDET
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) | 23 มิ.ย. 60
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 2560
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 23 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอัจฉราวรรณ์ ใจยะเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 23 มิ.ย. 60
โครงการสร้างสระว่ายน้ำเริ่มต้นแล้วนะครับ
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 23 มิ.ย. 60
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 22 มิ.ย. 60
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 22 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2559 (SAR)
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 22 มิ.ย. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นครูรายเดือนงบรายได้สถานศึกษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 22 มิ.ย. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างครูรายเดือนงบรายได้สถานศึกษา
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 22 มิ.ย. 60
ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 22 มิ.ย. 60
ท่านผู้อำนวยการ พร้อมคณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 22 มิ.ย. 60
แผนภูมิขั้นตอนการนำ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 22 มิ.ย. 60
งานสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 22 มิ.ย. 60
คำสั่งกรรมการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 มิ.ย. 60
ขอเชิญชวนคณะครูนักเรียน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพฯระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 22 มิ.ย. 60
การประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 22 มิ.ย. 60
โรคติดเชื้อไวรัสซิ
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 22 มิ.ย. 60
มือเท้าปาก
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 22 มิ.ย. 60
ไข้เลือดออก 2
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 22 มิ.ย. 60
ไข้เลือดออก 1
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 22 มิ.ย. 60
โรคพิษสุนัขบ้า
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 22 มิ.ย. 60
Logbookและแบบบันทึกการพัฒนการเรียนการสอนโดยกระบวนการ PLC
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 22 มิ.ย. 60
รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 21 มิ.ย. 60
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่สอดเข
โรงเรียนแม่สอด | 21 มิ.ย. 60
วันที่ 21 มิ.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรี
โรงเรียนแม่สอด | 21 มิ.ย. 60
ผลงานทางวิชาการ : การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โร
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 21 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมมอบมุมหนังสือโครงการ "เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล" ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา | 21 มิ.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม2560 ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 21 มิ.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)ประจำปี2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 21 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา | 21 มิ.ย. 60
เชิญชวนผู้บริหารและคณะครูแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 21 มิ.ย. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 21 มิ.ย. 60
การประเมินอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มิ.ย. 60
การจัดกิจกรรมสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th