หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางเนตรนภา ชินกฤช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นายพิทักไทย พินิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2 (ว)
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางอุไรพร พวงพลอย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวพัชรีพร ศรีมา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอรุโนทัย ระหา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสุพรรษา โมฆรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,979,687 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,896,668 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,622,504 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,598,855 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,325,594 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,158,800 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,016,492 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,936,912 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,923,652 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,676,151 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,654,160 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,599,756 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,597,882 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,565,948 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,550,344 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,048 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 19 ม.ค. 60
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
ขอให้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรี วันที่ 19ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 19 ม.ค. 60
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 พ.ย. 59
ตลาดประชารัฐ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ม.ค. 59
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 ต.ค. 59
พิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 พ.ย. 59
แจ้งพิธีบำเพ็ญกุศลสตวาร(๑๐๐วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 19 ม.ค. 60
การตรวจคัดกรองตาบอดสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
การเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLTV
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
ขอรับเงินช่วยเหลือนักเรียนภาคใต้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
บัญชีรับบริจาคผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
นักเรียนเข้าร่วมประกวดออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 ม.ค. 60
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 14 พ.ย. 59
กีฬาภายใน โรงเรียนบ้านคูบ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 19 ม.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 10 ม.ค. 60
ประมวลภาพวันครู60กำแพง
โรงเรียนอนุบาลละงู | 19 ม.ค. 60
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-18 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 19 ม.ค. 60
รางวัลครูเกียรติยศ วันครู ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 19 ม.ค. 60
การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น นักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ ทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนและโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 19 ม.ค. 60
ห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 19 ม.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 19 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 19 ม.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์คว้าแชมป์เปตอง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 19 ม.ค. 60
รายงานการประชุม/บุคลากรโรงเรียนบ้านโกตาบารู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 ม.ค. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 19 ม.ค. 60
Big Cleaning Day
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 18 ม.ค. 60
วันที่ 18 ม.ค. 08.00 น. นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโ
โรงเรียนแม่สอด | 18 ม.ค. 60
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 18 ม.ค. 60
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต | 18 ม.ค. 60
ตรวจสอบขอรับวุฒิโครงการ นสว.ขอโอกาส รอบมีนาคม 2560 ม.ปลาย
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 18 ม.ค. 60
ตรวจสอบขอรับวุฒิโครงการ นสว.ขอโอกาส รอบมีนาคม 2560 ม.ต้น
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 18 ม.ค. 60
วันครู2560
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 18 ม.ค. 60
งานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 18 ม.ค. 60
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 28 เมษายน 2560
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 18 ม.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 ม.ค. 60
ตารางสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 18 ม.ค. 60
ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 18 ม.ค. 60
กิจกรรมวันครู 2560 CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านคูบ | 18 ม.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับนักเรียนและครูและอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 18 ม.ค. 60
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 18 ม.ค. 60
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ยินดีต้อนรับ คุณครูชินา ฮอดจ์สัน ย้ายมาจากรร.ตชด.บ้านไร่ยาว วันที่18ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 18 ม.ค. 60
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th