หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายปณิธิ ทองคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่คือวิทยา    จ.เชียงใหม่
นายอาทิตย์ วันเวียง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางเรณู ประดิษฐบุญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายทัศนัย ทั่งทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอัศม์เดช คงทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,042,268 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,965,015 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,731,197 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,722,043 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,380,787 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,203,098 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,105,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,997,564 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,989,537 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,734,639 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,714,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,655,715 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,645,778 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,626,366 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,588,082 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,497,549 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 30 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียน ม.6 จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนม.3จบพร้อมรุ่น โรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 30 มี.ค. 60
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ประจำปี 2560
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 30 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2560 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 30 มี.ค. 60
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.ุ6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 30 มี.ค. 60
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 30 มี.ค. 60
ประกาศห้องสอบคัดเลือก ม.1 ม.4
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 30 มี.ค. 60
ใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 30 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องประมูลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 30 มี.ค. 60
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 30 มี.ค. 60
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/59 รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน ที่รักการอ่านจากบริษัทนานมีบุ๊คและกระท
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
ภาพการประเมิณครูผู้ช่วยอย่างเข้ม รอมที่8 รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมบัณฑิตน้อย รร.บ้านท่าอาจ ปีการศึกษา2559
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
ทัศนศึกษานักเรียนป.3 โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนป.2 โรงเรียนบ้านท่าอาจ วันที่ 10 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
สถานีตำรวจภูธรแม่สอด มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนป.4 โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษาป.5
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
ขยายเวลาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มี.ค. 60
ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มี.ค. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มี.ค. 60
30/3/60 เอกสารเพิ่มเติมครับ สัญญารับทุน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนป.1
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านท่าอาจ มอบทุนการศึกษาจาก บริษัทเทสโก้โลตัส จำกัด ( สาขาแม่สอด )
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
มอบนมโฟโมส ยูเอสที ให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมวันวิชาการ"เปิดบ้านโรงเรียนบ้านมาบคล้า"
โรงเรียนบ้านมาบคล้า | 30 มี.ค. 60
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 30 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559
โรงเรียนมารดาทรงธรรม | 30 มี.ค. 60
แก้ไขรายละเอียดลักษณะเฉพาะ รายการครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม รายการที่ 3
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 30 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครครู
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 30 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านฟุตซอล
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 29 มี.ค. 60
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 29 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 29 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ | 29 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th