หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
นายไพศาล ไหลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นายสมภาส พิมพ์พันธุ์ดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นายวินิจ ภูพวก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นางวชิตา ทิพเลิศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
นางมยุรี พันธ์โสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,106,305 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,727,383 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,499,862 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,847,052 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,719,669 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,495,060 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,420,224 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,397,419 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,253,054 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,228,334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,020,664 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,974,363 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,965,067 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,950,165 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,907,298 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 20 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรีย
โรงเรียนแม่สอด | 20 ก.ค. 61
อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 20 ก.ค. 61
ตะกร้อสานสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 20 ก.ค. 61
จังหวัดเคลื่อนที่
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 20 ก.ค. 61
สภากาแฟ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 20 ก.ค. 61
xxx ต้วอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.ค. 61
xxx อบรมครูโรงเรียนคุณธรรม (แก้ไข)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.ค. 61
๔๔๒ การอบรมคุณธรรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.ค. 61
แผ่นพับโรคมือเท้าปาก
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 20 ก.ค. 61
รายการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 ก.ค. 61
เกณฑ์การแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 ก.ค. 61
26-28 ธ.ค. 61 เข้าค่ายลุกเสือ-ยุวกาชาด ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
28 พฤศจิกายน 2561 - 2 ธันวาคม 2561 แข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สท.2
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
89 ตุลาคม 2561 แข่งขันกีฑา เครือข่ายเบญจมาศ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
21-23 กันยายน 2561 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับ สพป.สท.2
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เข่งขันศิลปหัถกรรมเครื่อข่ายเบญจมาศ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 20 ก.ค. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 19 ก.ค. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 19 ก.ค. 61
ร่วมโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนชายแดน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61- เชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียน ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
โรงเรียนบางปะหัน | 19 ก.ค. 61
แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 19 ก.ค. 61
คำสั่ง 135/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 19 ก.ค. 61
ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 19 ก.ค. 61
โรคไข้เลือดออก
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 19 ก.ค. 61
๔๔๑ จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 61
๔๔๐ ประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 61
๔๓๙ ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด(พันธุ์) แห่งความดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 19 ก.ค. 61
๔๓๘ ขอเชิญนักเรียนเข้าค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับทีมงานและบุคลากร รร.วังทองวิทยาส่งผลงาน -หนังสั้น - เพลง และโครงการ คว้าครบ 3 รางว
โรงเรียนวังทองวิทยา | 19 ก.ค. 61
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายภัทรภูมิ สุกใส นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ที่ค
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 18 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 18 ก.ค. 61
รับรางวัล ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 (2561)
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 18 ก.ค. 61
รับรางวัลประกวดมารยาทไทย ป.4-6 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 (2561)
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 18 ก.ค. 61
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการไปทำความสะอาดบริเวณตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ก.ค. 61
กิจกรรมบริจาคโลหิต
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ก.ค. 61
๔๓๗ การคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 61
xxx โครงการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | 17 ก.ค. 61
วันที่ 9 ก.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พ
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
วันที่ 16 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยทีมวิทยากรให้ความรู้การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ฟัน
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
วันที่ 15 ก.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด เป็นประธานในพิธีการเปิดโครง
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
วันที่ 10 ก.ค.2561 โรงพยาบาลแม่สอด เข้าร่วมสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สอดเพื่อส่งเสริมการมีสุ
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่สอด ดำเนินการระบบดูแลนักเรียน ลง
โรงเรียนแม่สอด | 17 ก.ค. 61
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค2561
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 17 ก.ค. 61
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนปลาปากวิทยา
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 17 ก.ค. 61
๔๓๖ สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ก.ค. 61
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 17 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 17 ก.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ 1/674 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th