หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุริยัน มนุษย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,553,746 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,439,061 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,288,473 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,694,289 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,553,228 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,354,309 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,339,192 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,195,292 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,179,405 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,098,920 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,899,959 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,964 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,822,469 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,563 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มัธยม
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 ม.ค. 61
การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 08 ก.พ. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.พ. 61
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ม.ค. 61
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 ก.พ. 61
วันที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานที่อำเภอเ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 ม.ค. 61
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมท
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 ม.ค. 61
๑๖๑ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มี.ค. 61
๑๖๐ การแข่งขันตอปัญหาจากสาราณุกรมไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มี.ค. 61
วันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครั้งท
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 21 มี.ค. 61
วันที่ 29 มกราคม 2561นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 ม.ค. 61
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 21 มี.ค. 61
ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วม ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนร
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 ม.ค. 61
ชั้น ม.5/3 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 ม.ค. 61
xxx การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มี.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการและคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ร่วมกันชมการแสดงผลงาน ของนายธนวัฒน์ กองแก้ว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือราษฎรไฟไหม้บ้าน วันที่ 25 มกราคม 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 ม.ค. 61
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 ม.ค. 61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมั
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 ม.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 21 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 21 มี.ค. 61
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน 16 มกราคม วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ม.ค. 61
ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 ม.ค. 61
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.39)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 10 ม.ค. 61
ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมผาท่าพล
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 21 มี.ค. 61
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 21 มี.ค. 61
สอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 04 ม.ค. 61
รายละเอียดแบบเรียน ราคากลาง ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 21 มี.ค. 61
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 ธ.ค. 60
กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 ธ.ค. 60
เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ธ.ค. 60
เข้าร่วมฟังแนะแนว โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 20 ธ.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 21 มี.ค. 61
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 ธ.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 21 มี.ค. 61
ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 21 มี.ค. 61
บัญชีรายละเอียดแบบเรียน แนบใบเสนอราคา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 21 มี.ค. 61
พิธีบวงสรวง สมโภชอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 8 ธันวาคม 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 08 ธ.ค. 60
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ธ.ค. 60
BOQ งานก่อสร้างป้ายและรั้ว รร.ศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 21 มี.ค. 61
เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 พ.ย. 60
xxx ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มี.ค. 61
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รส.บ.2561
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 21 มี.ค. 61
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รส.บ.2561
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 21 มี.ค. 61
จัดกิจกรรมให้ความรู้การศึกษาต่อสายอาชีพ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 28 พ.ย. 60
"กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 พ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/650 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th