หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสุนันทา แสงอนันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
นาง ชุติมา ทองมีบัว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวธนิดา พลายชุม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพิชฌาย์ ซังปาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,378,093 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,141,909 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,087,010 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,570,522 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,395,293 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,296,635 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,194,850 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,109,565 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,989,221 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,960,403 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,828,087 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,822,352 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,792,881 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,757,030 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,711,624 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง แจ้งหยุดเรียนภายใน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 พ.ย. 60
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 21 พ.ย. 60
รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self Assessment Report) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 21 พ.ย. 60
การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนวัดเพรางาย | 21 พ.ย. 60
ข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest)
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 20 พ.ย. 60
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 20 พ.ย. 60
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 20 พ.ย. 60
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ฟ1/42(สนามฟุตบอล) โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 20 พ.ย. 60
เข้าค่ายลูกเสือกลุ่ม ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ในวันที่ 19-20 ม.ค.2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
แข่งขันกีฬากลุ่มสลกบาตร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง
โรงเรียนกงหราพิชากร | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก
โรงเรียนกงหราพิชากร | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เพื่อฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับคว
โรงเรียนกงหราพิชากร | 20 พ.ย. 60
กีฬาสีโรงเรียน ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
ดำเนินการทดสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนทุ้ม โดยวิธีเ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลองชุด โดยวิธีเ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำหัวสแตนเล
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนในระดับชั้
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งาน
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED tube
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 20 พ.ย. 60
ประกาศจ้าง
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 20 พ.ย. 60
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มคำไฮ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 20 พ.ย. 60
กีฬาสีโรงเรียนวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 20 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 20 พ.ย. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 20 พ.ย. 60
การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 พ.ย. 60
การจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 20 พ.ย. 60
วิธีทำผลิตภัณฑ์แปรรูปมะละกอ
โรงเรียนวัดเพรางาย | 19 พ.ย. 60
แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 พ.ย. 60
เอกประกวดราคาจ้างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ๑๐๐/๒๗ อาคารเกษตรและอุตสาหกรรม
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 18 พ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล moe awards
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับCEO น้ำเกลี้ยงร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนปะทาย 16 พย.2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 พ.ย. 60
ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปี 2560
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 17 พ.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 16 พ.ย. 60
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 17 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้า
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 17 พ.ย. 60
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลตราด | 17 พ.ย. 60
หลักสูตรปฐมวัย 2560
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 พ.ย. 60
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 พ.ย. 60
แจ้งอนุมัติเงินงวด ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 พ.ย. 60
เครื่องขูดมะพร้าวราคาประหยัด
โรงเรียนวัดเพรางาย | 17 พ.ย. 60
ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 พ.ย. 60
ปรชุุมพัฒนาบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 พ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th