หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นายอนุพงษ์ สมศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวอมรวรรณ ศรเทพ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางปาริชาติ ชูสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ศูนย์วิจัยฯ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,246,310 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,949,006 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,932,304 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,483,334 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,293,405 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,127 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,095,093 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,061,437 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,877,008 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,783,163 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,772,810 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,746,280 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,725,314 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,710,922 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,653,783 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ ร.ร.อนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 18 ส.ค. 60
tepe online user+pass
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | 18 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงาน " มุทิตาจิต " ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดดาวเรือง 2560
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 18 ส.ค. 60
ทดสอบระบบ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 17 พ.ค. 59
อบรมสารสนเทศดูแลติดตามการใช้สารเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการทรัพยากร ณ โรงเรียนตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ส.ค. 60
กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาสาสมัครมัคคุเทศก์ นำความรู้ที่อบรมมาลงสู่ภาคสนาม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรมครูแนะแนว ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ส.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับนโยบาย สพฐ.สัญจร ที่สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ส.ค. 60
ส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
โรงเรียนดงบังวิทยา | 17 ส.ค. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 ส.ค. 60
การคัดกรองเด็กยากจนตามเกณฑ์ใหม่
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 17 ส.ค. 60
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ส.ค. 60
ประกาศหยุดเรียน ฉบับที่ 3
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 16 ส.ค. 60
ประกาศ สพป.กทม. รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 ส.ค. 60
ประกาศ สพป.กทม. รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 ส.ค. 60
รับสมัครแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา | 16 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร | 16 ส.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
รายงานผลการอ่านและเขียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
โครงการเยาวชนปลอดภัยบนท้องถนน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 16 ส.ค. 60
ครอบครัวชัยเปรม นำโดยคุณแม่เอ็ง ชัยเปรม และคุณขวัญชัย ชัยเปรม และคณะได้มอบเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก
โรงเรียนวัดจันเสน | 16 ส.ค. 60
จำหน่าย สั่งซื้อ สั่งจอง ผลิตภัณฑ์สินค้าจากนักเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 16 ส.ค. 60
การขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ประจำปี 2560
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 16 ส.ค. 60
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 16 ส.ค. 60
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 16 ส.ค. 60
ปฏิทินกิจกรรมนำร่องระบบงานทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาใหม่รหัส 60
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ส.ค. 60
วันที่ 8 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอด นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวั
โรงเรียนแม่สอด | 15 ส.ค. 60
วันที่ 10 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนเขตพื้นที่
โรงเรียนแม่สอด | 15 ส.ค. 60
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 15 ส.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 15 ส.ค. 60
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA เรื่อง เศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 15 ส.ค. 60
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดฝึกทักษะ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 15 ส.ค. 60
เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2560 )
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 15 ส.ค. 60
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม และ plc สู่สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ส.ค. 60
กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 15 ส.ค. 60
ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษา (รับเหรียญที่ระลึก)
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 15 ส.ค. 60
ร่วมชมร่วมเชียร์ฟุตบอลดาราการกุศล อารามบอย FC
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 15 ส.ค. 60
ประกาศผลการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบ All in one
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 14 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ส.ค. 60
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาที่อ.เทพาจ.สงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ส.ค. 60
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 13 ส.ค. 60
- เว็บไซต์DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th