หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวณัฏฐณิชา ไตรมงคลเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายจิรายุ นวลขาว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวธัญติญา ชอบประกอบกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจีรญา จินกระวี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวอลิสษา จีนไทย
ตำหแน่ง : สาขารัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่ม : ครูฝึกประสบการณ์ 2/2562
ร.ร.บ้านซอย 2    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวฐิติมา กระดานพล
ตำหแน่ง : สาขารัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่ม : ครูฝึกประสบการณ์ 2/2562
ร.ร.บ้านซอย 2    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,335,765 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,136,235 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,982,368 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,646,301 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,426,596 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,302,017 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,109,180 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,069,240 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,948,192 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,904,925 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,667,886 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,660,139 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,608,084 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,558,249 ครั้ง



รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อบต.ฉีดยุง
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 62)
แห่เทียน
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 62)
วันแม่
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 62)
สโมสรโรตารีมอบหนังสือ
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 62)
คณะทหารมาให้ความรู้
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 62)
ตลาดนัดวิชาการ
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 20 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 20 พ.ย. 62
กิจกรรมลอยกระทง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 พ.ย. 62
กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ นักเรียนและครูโรงเรียน Anderson ประเทศสิงคโปร์
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 พ.ย. 62
ประชุม VDO Conference ผอ.สพป.กทม.พบเพื่อนครู เปิดเทอมวันแรกปีการศึกษา 2/2562
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 06 พ.ย. 62
English Camp
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 22 ต.ค. 62
ศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 17 ต.ค. 62
English Day Camp
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 30 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 16 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 09 ส.ค. 62
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวนันทิยา มณีรัตน์
ร.ร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    จ.ตราด
ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลพื้นฐาน
โดย : นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
กำเนิดกระแสไฟฟ้า
โดย : นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด วางแผนการศึกษามุ่งสู่อาชีพ กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางนิภา ถนอมวงษ์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เป็นความเรียงโดยวิธี Skimming Reading
โดย : นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.1-3
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ม.1-3
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน อนุบาล
โดย :
ร.ร.บ้านห้วยใหญ่    จ.ลพบุรี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th