หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นายวัฒนา พลอาษา
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,690 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,158 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,663 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,990 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,430,020 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,283 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,324,011 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,179 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,910 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,221 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,824 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,679 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,910 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาคนใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
พระอาจารย์อ้วนและคณะเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแร่เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net)สูงกว่าระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านแร่
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 25 พ.ค. 61
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 25 พ.ค. 61
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑืประจำห้องสมุด ICT
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 25 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนครูคอมพิวเตอร์
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 25 พ.ค. 61
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 25 พ.ค. 61
ID PLAN แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ครูปองครู)
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 25 พ.ค. 61
นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ ผู้อำนายการโรงเรียนสายธรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสายธรรม | 25 พ.ค. 61
๒๗๓ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 61
๒๗๒ การประชุมทางไกลโครงการประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 25 พ.ค. 61
ครูผู้สอนนักรเียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ระดับชั้น ป.4-ป.6
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด
โดย : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense
โดย : นางสาวเกษร แหวนมุก
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
ทวีัปเอเชีย เล่มที่ 1
โดย : นายสันติ ภิระบรรณ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่

โดย :
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
ฟุตบอล
โดย : นักกีฬาโรงเรียน
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองมิตรภาพ
โดย : expo Muafakat Kedah 2018
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
โครงงานอาชีพ เรื่อง…คุกกี้กล้วย
โดย : นางสาวนันทวรรณ เจียมศิริ
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th