หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
นางมยุรี วรนุช
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
นายประสพ สลุงอยู่
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
ภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สุภพรชัย เชาว์อยชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รัตนาพร เวียงแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ภานุพงศ์ ตันสุข
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,292,618 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,100,886 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,811,258 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,025,769 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,890,402 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,658,333 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,576,241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,481,029 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,397,070 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,336,185 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,176,113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,166,411 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,159,598 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,130,530 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,106,927 ครั้ง



รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ศึกษาดูงาน
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 22 รูป)

ทัศนศึกษา ม.5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 6 รูป)

ทัศนศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 6 รูป)

ทัศนศึกษา ม.3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 16 รูป)

ทัศนศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 15 รูป)

วันดินโลก
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 21 รูป)

ทัศนศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 28 รูป)

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6 - 9 ธันวาคม
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 43 รูป)

วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 45 รูป)

วันเอดส์โลก
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 33 รูป)

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ฝึกฝีมือการทำอาหาร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 15 รูป)

วันวชิราวุธ 61
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 33 รูป)

ร่วมแข่งขันกรีฑา - กีฬา กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี “นครโกสัมพีเกมส์ 61” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านด
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 50 รูป)

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
( จำนวน 6 รูป)

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 12 รูป)

กิจกรรมลูกเสือน้อยปฐมวัย ๒๕๖๑
โรงเรียนหัสดีศึกษา
( จำนวน 15 รูป)

ทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
( จำนวน 61 รูป)

อบรมขยายผลนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกฮอล์ในสถานศึกษา
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 32 รูป)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2561
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
( จำนวน 5 รูป)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 9 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2930 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th