หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายธนภูมิ ศิริรัตน์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวพัณณิภา บุญหอม
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวรัตติยา อยู่เย็น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นายธาราพงษ์ มูลภักดี
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,067,863 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,378,941 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,844,067 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,873,856 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,149,936 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,055,655 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,994,157 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,925,132 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,860,598 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,804,497 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,517,976 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,463,121 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,335,704 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,280,131 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,264,106 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัด
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 3 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 64
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมเวลาว่างของนักเรียน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 19 รูป)

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรีย
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 3 รูป)

ลูกเสือ วิชาชาวค่าย
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

โครงการโรงเรียนส่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 22 รูป)

ค่าย บวร+จิตปัญญา ช่วยเลิกบุหรี่
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรม "วันมาฆบูชา"
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
( จำนวน 13 รูป)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย โคนาหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) มอบธงฟ้าข
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 4 รูป)

คณะครูกลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เข้าแนะแนวการศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโร
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 4 รูป)

ทัศนศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 84 รูป)

รับมอบขนมจากแจกเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
( จำนวน 0 รูป)

24 ก.พ. 2564 นางรุจิรา เทพอาจ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้นิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการประ
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
( จำนวน 10 รูป)

พีธีบายศรีสู่ขวัญ ผอ.พัชระ วงศ์เจริญ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 190 รูป)

22 ก.พ.64 เกษตรอำเภอทองแสนขัน ได้จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน "โครงการยุวเกษตรกร "
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
( จำนวน 10 รูป)

คณิตศาสตร์สัญจร ปี๒๕๖๔
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 20 รูป)

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 0 รูป)

การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เรื่องการจบหลักสูตรและการศึกษาต่อ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 15 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/4279 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th