หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,338,182 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,055,912 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,025,963 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,531,154 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,355,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,037 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,151,778 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,084,928 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,929,171 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,917,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,810,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,789,743 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,768,334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,738,880 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,131 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
( จำนวน 4 รูป)

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประเพณี เทศน์มหาชาติ
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
( จำนวน 20 รูป)

เกษียณอายุราชการปี 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
( จำนวน 141 รูป)

ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2560
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 13 รูป)

มอบนมและมอบผลการเรียน ภาคเรัยนที่ 1/2560
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
( จำนวน 21 รูป)

นิทรรศการภาวะการป้องกันคลอดก่อนกำหนด
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
( จำนวน 29 รูป)

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2560
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
( จำนวน 59 รูป)

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูธิติสันต์ ร่วมชาติสกุล คุณครูวิทยาศาสตร์
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าคุณเฉลา เตชวนโต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโคกก
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสาไห้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ อบต.บ้านยาง
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 14 รูป)

ท่านผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมส่ง รองฯ นาคอนงค์ ในโอกาสไปรับตำแหน่ง รองฯ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

ท่านผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมส่ง รองฯ ภัททิยะ ชำนาญเอื้อ ในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

ท่านผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมส่ง รองฯ นพดล คำพุฒ ในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวนารามต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

งานเกษียณข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

แสดงมุทิตาจิต
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

ท่านผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมโครงการเชิญธงชาติ เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงไตรรงค์
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

อ่านสารวันสันติภาพสากล 2560
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

ต้อนรับศึกษาดูงาน รร.วัดศรีปิงเมือง และ รร.ท่าเกษม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 10 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th