หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายธนภูมิ ศิริรัตน์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวพัณณิภา บุญหอม
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวรัตติยา อยู่เย็น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นายธาราพงษ์ มูลภักดี
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,067,851 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,378,927 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,843,828 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,873,815 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,149,845 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,055,647 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,994,126 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,925,112 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,860,567 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,804,467 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,517,931 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,463,116 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,335,679 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,280,074 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,264,078 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

บการนิเทศจาก.สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 9 รูป)


โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 0 รูป)

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๑
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป)

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป)

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป)

การประชุมจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา "บ่อโพธิ์วิทยา วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ วิถีพอเพียง"
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป)

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ในกา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 29 รูป)

กิจกรรมวันตรุษจีน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล และประชุมประจำเดือน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป)

รับการนิเทศติดตามการ จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 4 รูป)

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 10 รูป)

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมพัฒนานักเรียนเเกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

นายสิทธิชัย โคนาหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี(
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 19 รูป)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คุณหมอจากโรงพยาบาลสวี เคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุ
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 5 รูป)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้แทนโรงเรียนร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นสายสะพาย ของสพฐ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 3 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/4279 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th