หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เหล่าซื่อ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระภาษาจีน
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางสาวเบญจมาศ ลอดเลี้ยง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นายถาวร พรมชาติ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายสุระสิทธิ์ นนทะเสน
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายทองดี
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,068,725 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,673,282 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,450,898 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,809,964 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,687,331 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,463,236 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,710 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,366,469 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,237,563 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,199,236 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,937,281 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,933,615 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,923,069 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,875,408 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 50 รูป)

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ วันที่๑๙มิ.ย.๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

การประชุมผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนพัฒนาคุรภาพต่อเนื่อง sQip จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 6 รูป)

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 4 รูป)

การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
( จำนวน 2 รูป)

กิจกรรมทำบุญในโอกาสวันวิสาขาบูชา
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 16 รูป)

ท่านผู้อำนวยการ ร.ร. มอบทุนการศึกษาให้กับ ด.ช.ธันวา คำเสียง
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 11 รูป)

เดินรณรงค์การเชียร์ฟุตบอลโลก2018 ในบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 62 รูป)

ครูและนักเรียนร่วมกันรณรงค์การเชียร์บอล2018 โดยการจัดป้ายนิเทศ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 14 รูป)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซงศึกษาดูงานเตาเผาขยะ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 20 รูป)

ผอ. สพป. เขต 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียนหลังจากที่โดนพายุพังเสียหาย
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 11 รูป)

กิจกรรมไหว้ครู จากศิษย์วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 15 รูป)

คณะกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียนศีล 5
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 15 รูป)

ประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลตราด
( จำนวน 18 รูป)

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 30 รูป)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม2561 (ป.5-ป.6)
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 78 รูป)

ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมหลังเลิกเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 2 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th