หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,338,182 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,055,912 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,025,963 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,531,154 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,355,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,037 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,151,778 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,084,928 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,929,171 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,917,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,810,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,789,743 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,768,334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,738,880 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,131 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ิกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป)

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 50 รูป)

รับการประเมิน 4 กิจกรรม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 9 รูป)

ผอ.ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 35 รูป)

รับทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

คณะครูร่วมอบรม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 4 รูป)

เข้าค่ายลูกเสือและภาวะผู้นำที่ค่ายเมืองราช จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 26 รูป)

กิจกรรมวันอาเซี่ยนเดย์
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป)

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป)

ตัวแทนหนังสือเล่มเล็กระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 1 รูป)

อบรมการป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป)

อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 19 รูป)

ผอ.และคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 16 รูป)

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป)

6-13 ตุลาคม 2560 ค่าย English Camp Super Fun
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 15 รูป)

ฉลิมพระเกีรยติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรณ์
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

อบรมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล "โรงเรียนสุจริต"
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรม"ครบรอบวัน100ปี ธงชาติไทย"
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 9 รูป)

อบรมทีชเชอร์ 4.0
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th