หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,517 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,323 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,226,271 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,891 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,513,079 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,338,074 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,349 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,494 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,127,989 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,873,192 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,375 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,093 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,784,652 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศผลสอบชิงทุนเรียนต่อม.1โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
โรงเรียนบ้านผาวัง
( จำนวน 3 รูป)

8-10 เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
( จำนวน 48 รูป)

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
( จำนวน 40 รูป)

กำหนดการกิจกรรมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ เปิดรับสมัคนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้น ม.4/2
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 47 รูป)

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 10 รูป)

วันตรุษจีน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ทั่วถิ่นนท์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

ชินเจี่ยยู่อี่ ชินนี้ฮวดใช้ สุขสันต์วันตรุษจีน
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 42 รูป)

แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 1 รูป)

ค่ายหรรษาภาษาไทย ชั้นป.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
( จำนวน 10 รูป)

15 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 26 รูป)

ทัศนศึกษา จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านผาวัง
( จำนวน 112 รูป)

กิจกรรมวันตรุษจีน 16 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 32 รูป)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 5 รูป)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 แนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 3 รูป)

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ แนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 2 รูป)

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 3 รูป)

โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี 2561
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2522 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th