หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายธนภูมิ ศิริรัตน์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวพัณณิภา บุญหอม
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวรัตติยา อยู่เย็น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นายธาราพงษ์ มูลภักดี
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,067,865 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,378,942 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,844,085 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,873,860 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,149,948 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,055,659 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,994,161 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,925,134 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,860,601 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,804,499 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,517,983 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,463,121 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,335,706 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,280,136 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,264,127 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประธานชมรมจิตอาสาเป็นตัวแทนมอบรองเท้าให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
( จำนวน 2 รูป)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาจากสโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก (ราชบุรี)
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
( จำนวน 5 รูป)

ผู้บริหารพูดคุยให้ความรู้นักเรียน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
( จำนวน 0 รูป)

นำตัวแทนรับทุนการศึกษาจากสโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก (ราชบุรี)
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
( จำนวน 4 รูป)

วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในยุค (COVID-19)
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

การเรียนรู้เรียงความแก้กระทู้ธรรม
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

การฉีดวัคซีน DT
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
( จำนวน 21 รูป)

ทำบุญ เวียนเทียน วันมาฆบูชา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

ทดสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 40 รูป)

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ (การประกอบอาหาร) ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ (การประกอบอาหาร) ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมวันมาฆะบูชา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนสมเด็จ
( จำนวน 70 รูป)

ติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 8 รูป)

บริการตัดผมฟรี จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

วมพิธีเปิดการอบรมครู นักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 23 รูป)

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี มอบถังขยะมูลฝอย
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 8 รูป)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/4279 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th