หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,338,182 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,055,912 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,025,963 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,531,154 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,355,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,037 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,151,778 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,084,929 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,929,171 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,917,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,810,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,789,743 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,768,334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,738,880 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,131 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกและมาฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 13 รูป)

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

ครงการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการของนักเรียนชั้นป. 4 -5 จัดโดยคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป)

รับมอบเงินพัฒนาการศึกษาจากญาติป้าเฟ้อ กลมพุก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 2 รูป)

รับเกียรติบัตร โรงเรียนศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

ลตัสเอ็กเพลส สาขาวัดจุฬามณีมอบอุปกรณ์กีฬาและจัดกิจกรรมร่วมใจพัฒนาชุมชน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 6 รูป)

ตกแต่งซุ้มเกษียณครูภาษาไทย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 13 รูป)

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 1 รูป)

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสื่อการสอนด้วย PPT.
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยครั้งที่23
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

ประชุมเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

เข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริม การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าโพธิ์
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป)

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

ปลูกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศลร.9
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 20 รูป)

รับโล่รางวัล MOE AWARDS
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 4 รูป)

ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

มุทิตากษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน จามรุรีรักมิรู้โรย
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป)

ร่วมปลูกต้นดาวเรืองกับชุมชนหนองจอก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป)

มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่เข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th