หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,608,931 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,204 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,783,996 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,700 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,012 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,045 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,296 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,343,953 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,338 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,878 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,361 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,850 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,838 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,487 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ภาพการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนร่มเกล้า
( จำนวน 25 รูป)

TOT ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

จัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบ DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากพลาสติด
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ได้รับความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ได้รับความอนุเคาะห์ทีวี
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ประชุม
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ก
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

อสม.ตำบลกะรน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในโรงเรียน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ประชุมออนไลน์
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ได้รับความอนุเคราะห์วัสดุปูพื้น จากเทศบาลตำบลกะรน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป)

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในภาวะวิกฤตการการแพร่ระบาดฯ
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 15 รูป)

ผู้แทนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี กราบมุฑิตาคารวะเนื่องในงานอายุวัฒนมงคล พระอธิการทวีทรัพ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป)

รับฟังการชี้แจงการติดตั้ง และตรวจรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต2563
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 13 รูป)

แนวทางการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 23 รูป)

การศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์โควิด19
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 65 รูป)

การสอน DLTV ออนไลน์ 19 พ.ค.63
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
( จำนวน 5 รูป)

การสอน DLTV ออนไลน์ 18พ.ค.2563
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
( จำนวน 10 รูป)

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนรู้ทางออนไลน์ ช่วงโควิค 19
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
( จำนวน 67 รูป)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาของนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
( จำนวน 14 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/3760 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th