หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,338,182 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,055,912 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,025,960 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,531,153 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,355,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,037 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,151,778 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,084,928 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,929,171 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,917,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,810,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,789,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,768,333 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,738,880 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,131 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 18 รูป)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
( จำนวน 18 รูป)

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม 6 นเรศวร
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป)

งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ของกลุ่ม 6 นเรศวร
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 19 รูป)

งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ 2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 19 รูป)

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป)

คณะผู้บริหารและครูโณงเรียนวัดสะแกราบ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป)

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง รอบ 2 (1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรม English day camp(1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะ ICT สู่สากล (1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป)

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมค่ายเกษตรบ้านเนินไทร สภานักเรียน (1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 43 รูป)

ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 20 รูป)

งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 20 รูป)

เตรียมงานจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมขยายผลโรงเรียนปลอดขยะสัญจร Zero waste school
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 16 รูป)

จัดนิทรรศการและเข้ารับการพัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของสพป.พล.1
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป)

บการประเมินโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 17 รูป)

ประชุมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภาเขต สพป.พล.1
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th