หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,517 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,323 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,226,272 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,891 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,513,079 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,338,075 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,350 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,494 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,127,992 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,682 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,873,192 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,375 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,093 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,784,652 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

ม.๓ ทัศนศึกษา กรุงเทพฯ
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 28 รูป)

กิจกรรมวันตรุษจีน ของโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 9 รูป)

แนะนำครูธุระการใหม่
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรม Sila's Got Talent
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 23 รูป)

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1-6
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

ตรวจน้ำลาย
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

ประชุม PLC
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

นิเทศชั้ืนเรียนประจำเดือน มกราคม 61
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป)

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมงานประประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
( จำนวน 39 รูป)

คณะครูโรงเรียนวีดศรีล้อม ร่วมวิ่งการกุศลช่วยโรงพยาบาลหางดง
โรงเรียนวัดศรีล้อม
( จำนวน 11 รูป)

ผอ.ร่วมกิจกรรมทอดแหกับชุมชนบ้านปะอาว และตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป)

ผอ.และคณะครูจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระ โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2522 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th