หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,599,980 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,536,163 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,348,186 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,738,495 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,609,530 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,384,899 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,376,840 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,267,539 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,205,368 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,134,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,939,066 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,060 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,874,193 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,846,646 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,835,390 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

บุคลากรเข้าอบรมดนตรี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป)

กลุ่มเมโรเดียนโรงเรียนร่วมงาน ศอ.บต. จ.ยะลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป)

นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป)

ซ่อมหลังคาอาคารอนุบาล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 3 รูป)

ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 3 รูป)

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้จัดกิจกรรมวันพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยในวันที่ 30 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 13 รูป)

ร่วมจัดนิทรรศการลูกเสือพลเมือง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 52 รูป)

โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดงาน วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดสุขกร
( จำนวน 0 รูป)

วันคืนสู่เหย้า ปี 61
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 14 รูป)

ผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียน
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 14 รูป)

คณะครูรร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)ประชุม conferences การอบรมครูรูปแบบครบวงจร
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป)

8-10 เม.ย.61: ร่วมประชุมปฏิบัติการปรับหลักสูตร 2561 และ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มฯ 1,3,4 รุ่นท
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 32 รูป)

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

งานสงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวงสุโขทัย
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 14 รูป)

สอบวัดพื้นฐานความรู้ นักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนดงตาลวิทยา
( จำนวน 14 รูป)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนดงตาลวิทยา
( จำนวน 22 รูป)

รับสงกรานต์61
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 11 รูป)

โครงการเตรียมตัวสู้รั่วมหาวิทยาลัย TCAS ปี 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 29 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th