หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,338,182 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,055,912 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,025,963 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,531,153 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,355,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,037 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,151,778 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,084,928 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,929,171 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,917,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,810,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,789,743 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,768,333 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,738,880 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,131 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ประจำปี 2560
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมเนื่องใน "วันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย"
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 18 รูป)

ผู้แทนผู้บริหารและครู เข้าร่วมโครงการฯ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุข
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 17 รูป)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นป. 5-6 ประจำปีการศึกษา2560 ร.รวุฒิวิทยา
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 76 รูป)

มุทิตาจิต คุณครูศรีพรรณ ปันแจ่ม
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
( จำนวน 5 รูป)

คณะศิษย์เก่ามอบรูปผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
( จำนวน 5 รูป)

ผลการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 12
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป)

ทหาร และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 37 รูป)

โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 5 รูป)

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สานฝันในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 66 รูป)

เข้าค่ายลูกเสือพอเพียง
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)
( จำนวน 59 รูป)

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง(ทอดบทเรียน)
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)
( จำนวน 9 รูป)

ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี2560
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 36 รูป)

ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 14 รูป)

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวพานักเรียนไปแข่งศิลปะหัตถกรรมระดับเขต วันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 22 รูป)

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 39 รูป)

ค่ายภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม เขตภาคใต้ วันที่ 24-30 กันยายน 2560
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 10 รูป)

ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.30
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป)

กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองประดับหน้าโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 25 รูป)

ปลูกด้วยรัก ถวายด้วยใจ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 32 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th