หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เหล่าซื่อ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระภาษาจีน
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางสาวเบญจมาศ ลอดเลี้ยง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นายถาวร พรมชาติ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายสุระสิทธิ์ นนทะเสน
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายทองดี
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,068,725 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,673,282 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,450,898 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,809,964 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,687,331 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,463,236 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,710 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,366,470 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,237,563 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,199,236 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,937,281 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,933,615 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,923,071 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,875,408 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 19 รูป)

ประชุมใหญ่สามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่4
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 23 รูป)

มอบแว่นสายตา
โรงเรียนบ้านทับช้าง
( จำนวน 10 รูป)

ประมวลผลเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนโมกขพลาราม
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 14 รูป)

7/12/60 กิจกรรมโชว์ผลงานนักเรียน วิชาบูรณาการ ที่ชั้น 4 อาคารธงชาติ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 10 รูป)

2/12/60 พิธีเปิดกิจกรรม To Be Number ONE
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 4 รูป)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 30 รูป)

ทำบุญวันวิสาขบูชา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
( จำนวน 24 รูป)

คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชม conference อบรมโรงเรียนคุณธรรม จากสพฐ.
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 8 รูป)

รร.วุฒิวิทยา 2 จัดกิจกรรมอบรมโครงการเครือข่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 45 รูป)

27-30/11/60 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป)

17/11/60 ประมวลภาพกิจกรรมนักกีฬาน้อย ร.ร.อนุบาลอุบลฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป)

21 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 96 รูป)

ร่วมแสดง ณ ตลาดร่มไม้ชายคา วัดพระลอย
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 16 รูป)

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 20 รูป)

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 5 รูป)

10/11/60 บวงสรวงท่านพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 23 รูป)

ภาพบรรยากาศ ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 22 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th