หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,599,980 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,536,163 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,348,186 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,738,495 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,609,530 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,384,899 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,376,840 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,267,538 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,205,368 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,134,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,939,066 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,059 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,874,193 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,846,646 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,835,390 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปะอาวจัดทำVTRชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนม.ต้น เรื่อง งานช่างทองเหลือ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

คุณนุชนี ทาตระกูลเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชธานี
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชาวอุบลราชธานี ณ หอประชุมราชธานี
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ชาวบ้านปะอาวร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทาสีกำแพงวัดบูรพาปะอาวเหนือ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

นักเรียนเข้าฝึกอบรมแกนนำเยาวชนและผู้นำทางการศึกษา ณ โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 8 รูป)

ประเมิน zerowaste
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 26 เดือนมีนาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 13 รูป)

คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ครบรอบ 45 ปี วันที่ 12 เมษายน 256
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 19 รูป)

กิจกรรมกระโดดโลดเต้น เพื่อลดความอ้วนสำหรับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 29 รูป)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯจัดอบรมเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้นป.6 ตามโครงการ STOP TEEN MOM
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 13 รูป)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสตูล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป)

พิธีมอบเกียรติบัตร ม.3 ปีการศึกษา 2560 ณ สพป.ปัตตานี เขต2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 8 รูป)

กีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 6 รูป)

จัดค่ายลูกเสือสำรองภายในโรงเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป)

ยินดีวันแห่งความสำเร็จ "บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป)

รำถวายเจ้าพ่อพระยาแล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิครบ 200 ปี
โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)
( จำนวน 14 รูป)

"กิจกรรมวันเด็ก 2561"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 2 รูป)

นาฏศิลป์โรงเรียน"กิจกรรมวันปีใหม่ 2561"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 2 รูป)

ญาลันนันบารู
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th