หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายธนภูมิ ศิริรัตน์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวพัณณิภา บุญหอม
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวรัตติยา อยู่เย็น
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นายธาราพงษ์ มูลภักดี
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านชุมแสง    จ.ระยอง
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเข็กน้อย    จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,067,869 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,378,945 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,844,133 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,873,878 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,149,975 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,055,659 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,994,173 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,925,143 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,860,610 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,804,573 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,518,001 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,463,125 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,335,711 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,280,147 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,264,135 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับฟังแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
( จำนวน 1 รูป)

23 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDAL
โรงเรียนขนอมพิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมคณะกรรมการดำเนินการกรั่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
( จำนวน 1 รูป)

25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่ิองในวันมาฆบูชา 2564
โรงเรียนขนอมพิทยา
( จำนวน 0 รูป)

คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
( จำนวน 1 รูป)

คณะผูบริหารร่วมงานวันสถาปนา 15 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
( จำนวน 1 รูป)

คณะผู้บริหาร และครู ร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน เดือนกุมภาพันธ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
( จำนวน 1 รูป)

โครงการป้องกัน และปลูกป่าฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
( จำนวน 1 รูป)

รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
( จำนวน 0 รูป)

เวียนเทียนวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
( จำนวน 0 รูป)

รับการนิเทศโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
( จำนวน 0 รูป)

บันทึกข้อตกลง MOU การปฏิบัติงานรายบุคคล
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
( จำนวน 0 รูป)

26 ก.พ.64 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 12 รูป)

ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมอบรมทำหนังสือเล่มเล็ก
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมวันมาฆบูชา 26 กพ 64
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 31 รูป)

ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากร มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนและครอ
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)

ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนที
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

มาฆบูชา 2564
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 1 รูป)

ค่ายมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 1 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/4279 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th