หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”
สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวศุภมาส ชะโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางอรัญญา พุฒทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ คำงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสะมะแอ สาและ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,242,199 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,995,177 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,641,414 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,539,622 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,382,440 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,259,129 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,062,716 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,016,571 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,876,329 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,814,520 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,645,089 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,589,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,557,233 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,533,339 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

8 ต.ค. 62 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ศูนย์วิทย์ฯ จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 11 รูป)

9 ต.ค. 62 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเชิงดอย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 19 รูป)

8 ต.ค. 62 ทัศนศึกษาสวนนก จ.ชัยนาท
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 12 รูป)

4 ต.ค. 62 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวังตะภู จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 15 รูป)

7 ต.ค. 62 คณะผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายนอกแนวใหม่
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 20 รูป)

นักเรียนร่วมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการเดินรณรงค์ และการติดป้ายประหยัดไฟฟ้าตามห้องเรีย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 8 รูป)

กีฬาอำเภอบางสะพานน้อย
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
( จำนวน 0 รูป)

การสอนให้นักเรียนรู้จัก App EGAT CO2 เพื่อรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 9 รูป)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ
โรงเรียนธรรมโฆสิต
( จำนวน 5 รูป)

งานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 10 รูป)

วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
( จำนวน 14 รูป)

กีฬาสี
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
( จำนวน 20 รูป)

9 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ศึกษาดูงานจังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 95 รูป)

10 ตุลาคม 2562 ศน.ผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล ได้เข้ามาตรวจติดตามเรื่องการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ทางโ
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 11 รูป)

คารวะศพอิหม่ามต่วน ผลเจริญ อิหม่ามประจำมัสยิดอัลฮูดา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป)

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป)

นาย วิรัตน์ จันทร์งาม ผอ. รร.รักษาราชการแทน ผอ. สพป.ปัตตานี เขต2 ในวันที่ 13-14 ต.ค. 2562 ได้เข้าร่ว
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป)

13 ต.ค.2562 โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 36 รูป)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์และคณะครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ได
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 44 รูป)


โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3443 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th