หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุริยัน มนุษย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,553,791 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,439,133 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,288,573 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,694,323 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,553,290 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,354,330 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,339,449 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,195,539 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,179,426 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,098,972 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,900,097 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,822,605 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,576 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.39)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมผาท่าพล
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

สอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

เข้าร่วมฟังแนะแนว โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 2 รูป)

เข้าร่วมฟังแนะแนว โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 14 รูป)

พิธีบวงสรวง สมโภชอนุสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 8 ธันวาคม 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป)

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านวาวี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนทีี่2/2560
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 7 รูป)

จัดกิจกรรมให้ความรู้การศึกษาต่อสายอาชีพ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

"กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2558 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th